ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్న Trick వచ్చేసిందోచ్ ఇప్పుడు మీకు పర్సనల్ Calls రాగానే ఆటోమెటిగ్గా Lock అయిపోతుంది

ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్న Trick వచ్చేసిందోచ్ ఇప్పుడు మీకు పర్సనల్ Calls రాగానే ఆటోమెటిగ్గా Lock అయిపోతుంది

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ ట్రిక్ ని చూసాను అదేంటంటే మనకు ఎవరైనా పర్సనల్గా కాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కి లాక్ అనేది పడిపోవాలి అన్నమాట

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి ఇన్కమింగ్ కాల్స్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది వన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి అక్కడ మనకు రకరకాల పర్మిషన్ అడుగుతుండు గ్రాండ్గా చేయవలసి ఉంటుంది చేశాక అందులో మీకు సంబంధించిన లాక్ టైపింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు సంబంధించిన కానీ వెంటనే చేయవలసి ఉంటుంది చేసిన తర్వాత కింద మీకు ఫైనల్ గా ఒక్క సెట్టింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన చేయండి టాప్ చేశాక అందులో సెలెక్ట్ కాంటాక్ట్ లాక్కుంటుంది దానిపైన టాప్ చేసి మీకు సంబంధించిన పర్సనల్ కాంటాక్ట్ ని అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో వాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డైనమిక్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన చేసినట్లయితే మీ యొక్క పర్సనల్ కాంటాక్ట్ కి మాత్రమే అనేబుల్ కావడం జరుగుతుంది.

ఇన్కమింగ్ కాల్ లాక్ నాటకం స్టోర్ అందుబాటులో ఇన్కమింగ్ కాల్ లాక్ ఉత్తమ భద్రతా అనువర్తనం. ఇది తప్పనిసరిగా దరఖాస్తు కలిగి ఉండాలి. ఈ అనువర్తనం మీ ఫోన్ యొక్క ఇన్కమింగ్ కాల్ను మరొక దాని నుండి ఎంచుకోవడానికి కాపాడుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ స్క్రీన్పై ఇన్పుట్ స్క్రీన్ పైకి ఉంటుంది, కాలర్ సంఖ్య, పేరు లేదా ఏదైనా ఇతర వివరాలను చూడడానికి ఎవరూ అనుమతించరు. ఇన్కమింగ్ కాల్ లాక్ మీ ఆదేశాల ప్రకారం దానిని ఉపయోగించడానికి మీకు వశ్యతను ఇస్తుంది.

Features:-

** Enable/Disable Incoming Call Lock
** You can select pattern lock or password lock as a lock screen.
** No one can talk to your incoming calls by picking the calls using earphones.
** Auto Disconnect Call if tried with wrong password three times.
** Caller Type Lock Settings : All, Known, Unknown, Selected
** Show Name Setting
** Call Blocking
** Call Lock Prevention to be killed by the processor.
** Lock Screen Background can be chosen from gallery or given 6 backgrounds.
** Pattern visibility settings.
** Fingerprint Unlock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *