సినిమాటిక్ రేంజ్ లో మీ Photos తో Videos ని Create చేయండి ఇలా చూస్తే ఫిదా

సినిమాటిక్ రేంజ్ లో మీ Photos తో Videos ని Create చేయండి ఇలా చూస్తే ఫిదా

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు మీ యొక్క ఫొటోస్ తో త్రీడీ గ్యాలరీ వీడియోస్ ని ఏవిధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను మీరు గనక ఒక్కసారి ఇలాంటి వీడియోస్ ని క్రియేట్ చేసి టిక్ టాక్ లో లేదా మీ వాట్సాప్ స్టేటస్ గా పెట్టారు అనుకోండి ప్రతిఒక్కరు ఫిదా అవ్వాల్సిందే ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఈ చిన్న ట్రిక్.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి Flimize అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు ఎన్నో రకాల క్యాటగిరి వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి లవ్ సంబంధించింది చిన్నపిల్లలకు సంబంధించింది వెడ్డింగ్ కి సంబంధించింది రకరకాల కేటగిరి ఉంటాయి అందులో నుంచి మీకు నచ్చిన కేటగిరి చేయండి అందులో మీకు త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ ఉంటాయి అందులో నుండి ఏదో ఒక వీడియో చేయండి అది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత అక్కడే మనకు ఎడిటింగ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన యాడ్ చేసి మనకు సంబంధించిన ఫొటోస్ ని మూడు నుండి నాలుగు ఫొటోస్ ని ఆడ్ చేయవలసి ఉంటుంది చేశాక పైన మీకు అవసరం అనుకుంటే మ్యూజిక్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆడ్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే దాన్ని ఉంచవచ్చు దాని తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉంటది దాని పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క వీడియో రెడీ అదికూడా సినిమా స్టైల్ లో ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే గ్యాలరీ నుంచి చూసుకోవచ్చు ఎవరి కావాలంటే వాళ్లకి షేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ రేంజిలో ఉంటాయి మీయొక్క వీడియోస్.

Filmize 3D Studio – Presents Unique concept of video making entertainment on 3D View such way hence It seems set photo in 3d movie download free app.
Find Alternate Filmize 3D Templates for having trends of status of worldwide video effects like prijma effect.
Filmize is a real war of 3d videos for user to select it.
3D Scenes in hot video categories of status maker app.
Filmize will realise real 3d video of your photo at party place.
create smart photo view and download Hot houseful videos and songs.

Master Video animation Like Trending video status 2020 Video Templet, slideshow maker, Photo filmize
create Short film songs status 2019 video bit of music & check your fate of dark loving friends.
full screen 3d video
Short video Status for whatsapp

Take Selfie and Video Clips donwload tictoc video for funny clip 2800
Latest 3D Video Status Downloader App with Simple steps to create brand video, Add your photo in ready made video templet.
Professional Video Editor Tool having Powerful Lyrical video Editing Tic toc creation

having bypasroad movie effect at Formerly Like VidBigu app
Like for like on video effects on Video platform with Free apps hence share in Instagram,share in Facebook,share in insta,share in Whatsapp,share in Tictook,share on snapchat.
ticktock 3D Video for filmize Video effect Powerful Video animation
Video edit inshort of kinmaster videoeap music best way snapchet with Tindir.

Set the photo and music you like and make AAA quality video with ready made video templet and send it on you favorite socialmedia like,
Video editor for YouTube
Free Video editor for Facebook
Video editor for Instagram
Video editor for status
Video editor for whatsapp

The templets are predesigned video frames with awesome filmize and beautiful environment Like video pose,Like video.

apply effects like nitflix video effects, helovideo,RamBit music effects,sharitchat video effects
Use the verity of video templet collection. Super easy to make awesome videos for social media status.

Filmize video Application is a free video and music creation application, Filmize 3d app is for filmizing the photo in 3D awesome environment. this app is a free video and music creation application

creating a video with Filmize app is easy and fun. You can add the beautiful photos, music, themes,transition and almost anything you want in a creative and personalized way.

Video Categories :
★Love
– Express love with 3D animation.
– Video status in 3d design
– create Romantic love video status
★Kids
– Create 3D Toys and Playing game video
★Birthday
– Wishing your words using Fimlize 3D video
★Festival
– Diwali Video status,Christmas Video Status, New Year Video Status
★Personality
★Emotional
★Invitation

Filmize App creates video with just following simple steps:
1. Select the category per your mood of love, emotion, celebration, personality, birthday, romatic and for kids special also
2. Select photos & video clips from your photos gallery, dot get rush you need just couple of image select.
3. Add text, stickers, crop photos, flip photos, filters etc
4. Add your favorite music, trim music if you need to play part of music.
5. Save to gellery, and Share to your friends!

Main features of 3D Filmize App:
All in One 3D Video of my Photo
Free 3d photo video maker app using photos and music create awesome video
Easy to use, Filmize app is just takes couple of clicks to make 3d video
Find photos from your gallery. You can choose as many photos as you want. Supports high resolution images.
Lots of free video templets themes with beautiful and vivid effects sets available in the app
Add text, stickers, crop photos, flip photos, filters etc
Add music to play in background, the music you love to add to the video
Various of photo frames with diverse colors to make your videos more prominent
No more rendering time
Share videos for beloved friends through your favorite apps like Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *