వాట్సాప్ Chats లో దాగి ఉన్న సీక్రెట్ ట్రిక్ || WhatsApp most powerful hidden tricks 2019

వాట్సాప్ Chats లో దాగి ఉన్న సీక్రెట్ ట్రిక్ || WhatsApp most powerful hidden tricks 2019

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ వాట్సాప్ ట్రిక్స్ గురించి చెప్తాను జనరల్ గా మీరు ఇలాంటి టిప్స్ ఎప్పుడూ చూసి ఉండరు

అయితే చూడండి దీని కోసం మీకు కింద ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి వాట్సాప్ tools pro అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఒక్కసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత దాంట్లో మనకు ఆరు రకాల ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంటాయి మీరు ఎవరికి కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏమో జి రూపంలో మెసేజెస్ పంపియచ్చు కావాలనుకుంటే బ్యాంక్ sms పంపించొచ్చు నెంబర్ సేవ్ చేయకుండా వాళ్లకు మెసేజ్ పంపించొచ్చు అదేవిధంగా మనం రాసే రిపీటెడ్గా రాయచ్చు అదేవిధంగా మనం కూడా రివర్స్లో రాయచ్చు ఈ విధంగా ఈ ఆరు ట్రిక్స్ మనకు పని చేయడం జరుగుతుంది’

With This Best All in one Tool, you can:
◆ Convert Normal Text To Emoji Text Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Repeat Text To Unlimited Time On One Click Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Send Direct watsup Message Without Save Number Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Send Direct Watsup Message With Text Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Send Direct message on FB, Mesenger, teligrm, insta, twiter Because Its Best All in one Tools App. Its Smart Tool Pro.
◆ Send Blank Message On Any Social Media Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Save Watsup Status Photos Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Save Watsup Status Videos Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Mirror , Flip & Reverse Any Text Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tools Pro.
◆ Change Normal Text To 17 Different Stylish Text Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tool Pro.
◆ Share Your Post Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tool Pro.
◆ Daily New Post From us and users Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tool Pro.
◆ One Click Message Share Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tool Pro.
◆ One Click Copy Text Because Its Best All in one Tool App. Its Smart Tool Pro.
◆ Auto Play Watsup Status
◆ New Shareable Message Every day
◆ How to use option

SMART TOOL PRO (Best All in one Tool) Feature List📜

● TEXT TO EMOJI TEXT🙂 One Of the best Feture of Best All in one Tool
● TEXT REPEATER😵
● BLANK TEXT 😱 (CREATE BLANK MESSAGE & SHARE WITH ANYONE)
● DIRECT MESSAGE 😎(SEND MESSAGE ON WATSUP WITHOUT SAVE NUMBER & SEND MESSAGE ON OTHER SOCIAL MEDIA ON ONE CLICK)
● STATUS SAVER FOR WATSUP🤗
● TEXT PLAY😲 (3 CRAZY TEXT STYLE)
● STYLISH TEXT😮 (17 DIFFRENT TEXT STYLE)
● POSTS 😘(SEND YOUR POST TO SHOW IN APP AND SEE OTHER USERS POST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *