వచ్చేసింది Powerful Android secret trick || ఇప్పుడు 1000 సినిమాలతోపాటు లక్షల ఫొటోస్ పెట్టుకున్న మీ storage full కాదు

వచ్చేసింది Powerful Android secret trick || ఇప్పుడు 1000 సినిమాలతోపాటు లక్షల ఫొటోస్ పెట్టుకున్న మీ storage full కాదు

 

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూపిస్తాను దీన్ని చేసినట్లయితే జీవితంలో మీ మొబైల్ ఎప్పటికీ స్టోరేజ్ ఫుల్ కాదు మీరు వెయ్యి సినిమాలతోపాటు ఫొటోస్ పెట్టు మీ మొబైల్ స్టోరేజ్ అనేది కాదు.

అయితే చూడండి దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి degoo 100 GB cold storage అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అందులో కొన్ని సెట్టింగ్స్ ని చేయవలసి ఉంటుంది ముందుగా మీ యొక్క జిమెయిల్ తో ఈ అప్లికేషన్లు లాగిన్ అవ్వాలి దాని తర్వాత లాస్ట్ టూ త్రీ డాట్ కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన టాప్ చేసి మై అప్లోడ్ సెక్షన్లు వెళ్లేసి నీ మొబైల్ లో ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ డాక్యుమెంట్స్ ఆడియోస్ ని అక్కడ అనే బుల్ చేయవలసి ఉంటుంది దాని తర్వాత సెట్టింగ్ లోకి వెళ్లి ఏసి ఇ వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఆప్షన్స్ ని ఆఫ్ చేయవలసి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు హండ్రెడ్ జిబి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది అందులో మీకు నచ్చిన సినిమాలు ఫొటోస్ అప్ లోడ్ చేసుకున్న సరే మీ మెమొరీ ఎప్పటికి జరగదు దీనితోపాటు ఇంకా మీకు ఎక్కువగా మెమోరీస్ కావాలి అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ని షేర్ చేయండి ఒక్కొక్క ఫ్రెండ్స్ దగ్గరినుండి 5gb ఫ్రీ గా రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీరు ఆన్లైన్ స్టోరేజ్ని యూత్ చేసి ఇ లక్షల ఫొటోస్ వీడియోస్ ని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఫ్యూచర్లో మీ మొబైల్ పోయినా ఏం చేసినా సరే ఇదే మెయిల్ ఐడి తో డాట్ కం వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయినట్లు అయితే ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్స్ మీకు అక్కడే దొరికేస్తాయి.

WHY USE DEGOO – FEATURES

MY FEED: Get your own personalized feed with all the memories from your past. We use artificial intelligence to select the photos that matter the most to you. Whenever you open it you will find new photos you have not seen in a while. A gateway to recharging your digital life!

ZERO KNOWLEDGE ENCRYPTION: Our Top Secret feature uploads your files using zero knowledge encryption and spreads it across multiple continents (requires pro account). This military grade encryption ensures that no one else can access your data and that it is stored with maximum privacy and security.

AUTOMATIC: We detect when you snap a new photo with your camera or add some files and make sure your backup is always up to date. Never think about backup again! We backup, store and sync all your data for you automatically directly from your mobile phone or tablet.

RELIABLE: At Degoo we store triple copies of each file to ensure they are always there when you need them. Just upload them into our mega secure storage explorer and access them whenever you like.

STREAMING SUPPORT: With our easy to use full screen stream player you can access all your videos and music streams in realtime without having to wait for the download to finish.

EARN EXTRA FREE GB: You can easily get more space by either watching an optional sponsored video or by upgrading to our pro account.

REMOTE ONLINE ACCESS: Keep all your data in the cloud and quickly access it from all your devices. Get instant access to all your office documents, like text docs, pdf, zip archives and notes wherever you are, within minutes. Degoo lets you restore your files from your online storage space to any device in the world, all around the clock.

SIMPLE FILE EXPLORER: In My Files you can quickly list all your files in our explorer and use our easy file viewer to access and share your files and folders directly in the app. Keep all your information at your fingertips, store everything in your own folders and sync any time you want to fully back up your data.

SUPER EFFICIENT AND FAST: The app is very light-weight and uses minimum RAM, battery and CPU. Keep your memory space and power usage to more important work tasks and enjoy mega fast uploads.

AUTOMATIC LOGIN: Let our smart sign in assistant help you login to all your devices without having to use your keyboard or remember any password.

UNLIMITED DATA TRANSFER: Quickly send all your content across the Internet with our send file plugin, using the same military grade security as when storing your files. You can share as many files as you like to help you stay connected with your friends and colleagues and you will get a creative collaboration space of all the files you have sent from your phone. The files can be shared with all apps that support https URLs.

EASY TO USE: We have recently recreated our file manager from scratch. This new version has led to a much cleaner interface with a beautiful chrome finish and easier design, which makes it super easy to stay on top of your work tasks. Just drop all your files into Degoo and let us take care of the rest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *