వచ్చేసింది DJ కి మించిన App ఒక్కసారి Songs విన్నారంటే అబ్బా అ స్వర్గం లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది

వచ్చేసింది DJ కి మించిన App ఒక్కసారి Songs విన్నారంటే అబ్బా అ స్వర్గం లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని ఒక అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ని పరిచయం చేస్తాను దీంట్లో గనక మీరు సాంగ్స్ విన్నారంటే నిజంగా స్వర్గంలో తిన్నట్టే ఉంటుంది అది కూడా త్రీడీలో వినవచ్చు డైరెక్టుగా మన మొబైల్లో.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి భూమి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్ ఇస్తే వాటిని గ్రాండ్ గా ఆలోచించండి దాని తర్వాత మీకు నచ్చిన సాంగ్ నీ ఆ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లో ప్లే చేయండి దాన్ తర్వాత అక్కడ మీకు ఒక చిన్న బొమ్మ కనిపిస్తుంది 3d sound దాని పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమెటిగ్గా మీకు ఆల్ స్పీకర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముందుగా మీరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటప్పుడే ఈ త్రీడీ మజా ఏంటో చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఏదైనా సాంగ్ ని ప్లే చేసి చూడండి నిజంగా షాక్ అంటే షాక్ అవుతారు ఆ రేంజ్ లో త్రీడి లో సాంగ్స్ ప్లే అవ్వడం జరుగుతాయి ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి నిజంగా షాక్ అవుతారు.

Boom is a powerful Music Player with a magical 3D surround sound, powerful Bass and an advanced Equalizer

• Immerse yourself in your favorite music with 3D surround sound experience!
• Use handcrafted equaliser presets for every genre or create your own custom preset!
• Listen to your favourite tracks in Spotify and TIDAL or your own music collection on device or on cloud (Google Drive & Dropbox)
• Enjoy over 20,000 Radio channels and Podcasts
• Get immersive surround sound experience on ANY headphones!
• Create your own Equalizer setting using the 16-band or 8-Band Equalizer
• Play Hi-Res audio revealing extraordinary audio details in 3D mode
• Enjoy your drive with magical 3D Music experience with Android Auto support

Here’s Boom, a Music app worthy of being your default Music Player!

Magical 3D Surround Sound
Boom uses a patent-pending 3D audio technology to deliver the most realistic and immersive music experience on ANY headsets! It extracts spatial cues from your music to render them in three-dimensional clarity for an extremely intense listening experience.

Stream Spotify and TIDAL with Boom
You can stream all your music from Spotify and TIDAL through Boom with all the Boom effects! Experience music with unbeatable quality, anytime, anywhere!
Note: Spotify and TIDAL requires premium subscription plans of the respective services.

20,000+ Radio and 20,000+ Podcast Stations Worldwide
Boom Android gives you the access to over 20,000 local and international radio stations and 20,000+ podcast stations across 120 countries! Tune in to your favorite station for free, whenever and wherever you want!

Play music from your device or Cloud
Boom lets you stream or download your music directly from your Dropbox and Google Drive with all the effects.

Handcrafted Equalizer Presets
Music buffs, be delighted to know that Boom comes equipped with 22-handcrafted Equalizer presets for all popular genres of music. Select the one based on your mood and taste, and get high on your music with more colors.

Custom Equalizer settings
Create your own Equalizer setting using the 8-Band Equalizer

Hi-Res Audio Support
Play your Hi-Res audio files in 3D. Supported formats include AIFF, FLAC, ALAC, WAV, DSF

Boom Android has a sleek and easy-to-use interface that is simple and intuitive to use. So, whether the beat gets dropped or the tempo amplifies, with BOOM you don’t have to worry! You can get high on your music always and FEEL YOUR MUSIC like you’ve never had! This pretty yet mighty music player brings you a whole new audio quality that the Android users have never experienced!

Be a part of the audio revolution and join us to change the way you listen!
Don’t forget to leave your positive reviews and ratings to further encourage us 🙂
Like us, follow us and share your experience with Boom on social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *