వచ్చేసింది దమ్మున్న కెమెరా ఆప్ దీని ముందట DSLR కూడా pani చెయ్యదు || Most powerful DSLR Type camera app 2019

వచ్చేసింది దమ్మున్న కెమెరా ఆప్ దీని ముందట DSLR కూడా pani చెయ్యదు || Most powerful DSLR Type camera app 2019

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు అమేజింగ్ కెమెరా అప్లికేషన్ పరిచయం చేస్తాను ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి డీఎస్ఎల్ఆర్ కంటే అందంగా మీరు ఫొటోస్ ని తీయవచ్చు నిజంగా వస్తుందంటే 100% కంటె చాలా అద్భుతంగా ఫొటోస్ వస్తాయి,

దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన టైప్ చేసి ఎస్9 కెమెరా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేయండి ఇ ఆటోమేటిక్ గ మీ యొక్క బ్యాక్ కెమెరా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత పైన మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసినట్లయితే మీ ఫొటోస్ తీయాలంటే మీకు ఇలాంటి మూడు కావాలో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో వాల్సి ఉంటుంది pro moda హెచ్ డి ఆర్ మోడ్ నా కూడా ఓటు కూడా blur mode నా అనేది మీరు అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీ ఫోటో కి అదే ఎఫెక్ట్ అక్కడ రావడం జరుగుతుంది.

🔥 S S9 Camera cool features:
– S S9 Camera has many real-time live AR stickers, emoji stickers, AR filter for you to take cool and funny photos or videos
– S S9 Camera has 200+ wonderful filters, there is filters store, also support random filter
– S S9 Camera has many funny mask stickers for taking beauty and funny selfie
– Make up with skin tone, colorful lips, big eyes, face-lift and etc.
– Cool seal sticker
– Night scene support
– S S9 Camera support short video, long press shutter to create your own video.
– S S9 Camera support 4K, Ultra HD camera
– S S9 Camera support HDR mode, help you take better photos
– Pinch to zoom or move shutter button left-right to zoom
– Touch to focus
– Auto flash on/off
– Professional mode: ISO, Scene modes, White balance, Exposure compensation
– S S9 Camera support Silent capture mode
– S S9 Camera support using volume key to take selfie handily
– S S9 Camera support Timer shot and burst shot
– Floating camera shutter button for easy capturing
– Fill light in front camera to take better selfie
– Support short video, long press shutter to create your own video
– S S9 Camera support Camera & Video resolution adjustment
– S S9 Camera support Vignette function
– S S9 Camera support Tilt-shift photography
– Easy album manage for your photos
– Default camera setting & reset
– S S9 Camera support photo stamp, you can stamp photos with location and date tags
– S S9 Camera support blur background
– White screen flash for front camera
– Add flashlight mode to camera flash
– Grid line
– Mirror camera
– FREE to remove watermark

🔥 S Camera also build-in a powerful S10 photo editor:
– Amazing Filters and Filters Store
– S10 photo editor support crop and rotate photo
– S10 photo editor support photo adjustment: Contrast, Saturation, Brightness and Tone
– You can doodle and text in S10 photo editor
– Wonderful Backgrounds, Fonts and Tags
– Tilt-shift and Vignette
– Photo save format
– Photo size adjust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *