రేపు ఏం జరగబోతుంది ఏం కథ అనేది ఈ రోజే మీ Mobile లో Live చూడండి ఇలా || Super Android secret trick

రేపు ఏం జరగబోతుంది ఏం కథ అనేది ఈ రోజే మీ Mobile లో Live చూడండి ఇలా || Super Android secret trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ అప్లికేషన్ చేసి రేపు ఏం జరగబోతుంది అనేది మన మొబైల్ తో మనం లైవ్ లో చూసుకోవచ్చు,

ఇది చూడండి చూసుకోవడం అంటే ఏదో మనుషుల జాతకాలు కాదు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న వెదర్ కండిషన్ ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈరోజు పక్కాగా వర్షం వస్తుందా లేదా లేదా ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లేదా అదే విధంగా ఇంకా వర్షం వస్తే ఏ టైం లో వస్తుంది నైట్ టైం లో నా డే టైమ్ అనేది మనం మొత్తం లైవ్ లో చూసుకోవచ్చు దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంటుంది చేసి Yo Window అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఉంది చేసుకున్న తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అందులో మీ యొక్క కరెంట్ లొకేషన్ యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ ఉంటారో ఆ ప్లేస్ ని ఎంటర్ చేసిన పాట్లు మీ సరౌండింగ్ ఫ్రాక్షనాఫ్ సెకండ్లో మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది అది కూడా పక్కాగా.

You just found a 🌈 magical weather app!
🌧️ When it’s raining outside, it is raining in the app, and people open their umbrellas.

⛅ Scroll the time through the day and watch the weather change. Simply slide your finger from left to right.

🌅 The sun sets at the same time as in the real world. 🌙 The phase of the moon is real.

🏡 State of the art Living Landscapes.
Birds are singing and animals are strolling about in the Village. People and cars abound in the City. Planes are landing at the Airport. Sheep are grazing in the Valley.

🍂 The landscape changes 5 times a year, to reflect nature changes in your area.

📷 The weather on your photo. YoWindow can show any weather, sunrises, sunsets and the phase of the Moon on a photograph. For example, the view from your window.

🇺🇸 Accurate weather forecast for the USA.
High-precision weather sources – National Weather Service (NWS), Weather Underground, Foreca (nowcasting), yr.no (met.no), METAR, Open Weather Map. The forecast is based on data from national and foreign weather stations, radar and satellite images.

Watch the weather change today, tomorrow, over the week, and even 14 days ahead!

⛅ More weather?
– Water temperature (Foreca).
– “Feels like” temperature.
– Chance of rain (Foreca).
– UV Index.

🗽The app automatically shows the weather at your location. It doesn’t matter where you are right now – in Manhattan, Washington DC, Chicago, LA or San Francisco. You will always have the accurate forecast at your fingertips.

🍭 Make your Android happy.
– Temperature on the status bar.
– Weather forecast in the notification area.
– Live wallpaper – animated weather of YoWindow on your desktop.
– Wallpaper on the lock screen.
– Weather widgets (clock and weather widget, weekly weather forecast, 14 day weather forecast, widget for today’s weather).
– Radar and Weather Map.
– Alarm clock with the weather — two in one — wake up to the sounds of nature.
– Screensaver (Daydream) “weather on the phone screen.”

🌇 Scenic photo-landscapes from cities in the USA and all around the world.
Boston, Frisco, Seattle, New York, Las Vegas, London, Paris, Tokyo and hundreds of others. The photo of the city is reflecting actual weather conditions or the weather forecast.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *