మీ Number ని Blacklist లో ఎవరైనా పెడితే దాన్ని మీరే మీ Mobile తో అన్ బ్లాక్ చేసి కాల్ చేయండి

మీ Number ని Blacklist లో ఎవరైనా పెడితే దాన్ని మీరే మీ Mobile తో అన్ బ్లాక్ చేసి కాల్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని ఒక అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ చూపిస్తాను అది ఏంటంటే మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ని ఎవరైనా బ్లాక్లిస్టులో పెడితే దాన్ని అన్లాక్ చేసి ఏ విధంగా కాల్ చేయొచ్చు అనేది నేను చెప్తాను కానీ లాస్ట్ వరకు చదవండి అలాంటప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది.

జనరల్ గా మనకు ఎవరైనా ఎదుటివాళ్ళు బ్లాక్లిస్టులో నంబర్ ని పెడితే మనం అన్లాక్ చేయాలంటే చాలా కష్టమవుతుంది దీనికోసం మీరు చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ని యాడ్ చేసి అదే నంబర్తో ఎదుటి వాళ్ళ కాల్ చేయొచ్చు దేనికోసం ముందుగా మీకు కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి టచ్ కాల్ అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగేవాడిని గ్రాండ్గా ఆలో చేయండి దాని తర్వాత అప్లికేషన్లు మీకు రిజిష్టర్ అవ్వగానే ఒక 500 క్రెడిట్స్ ఫ్రీ గా వస్తాయి దాని తర్వాత మీరు కావాలి డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవచ్చు లేదు అనుకుంటే అందులో చిన్న చిన్న చూసినట్లైతే మీకు ఫ్రీగా చేసి మీకు ఎవరైతే బ్లాక్ చేశారు ఆ నెంబర్ కి మీరు డైరెక్టుగా ఎంటర్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు అది కూడా ఫ్రీగా ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ ట్రిక్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి.

TouchCall – Free Text / SMS & Free Call, next generation real voice calls, support Second Phone Number.
Best Free Wifi Calling App – Send SMS, MMS on Wifi.
A Real Phone Number: Get now your own real USA Canada phone number to call.
Download this VoIP Wi-Fi calling online app & enjoy free calls worldwide to any mobile & landline!
☞Even if your friends or family have no network access, TouchCall can still connect you for free.
☞Send and receive SMS/MMS/Text for free.
☞2nd, multiple number: burner number, disposable number, anonymous free call.
☞Travel with TouchCall and make Unlimited local & long distance calls to the U.S. and Canada.
☞Popular countries include wifi call India, call the USA, call Nigeria, call Pakistan, call Germany, call India and call the UK.
☞We pay the VoIP bills for you, so it is completely free
Features
🚀 Free International Calls
Completely FREE CALL Phone.
100% Free & global phone call free. No contract, no hidden fees.
Whenever and whoever you’re talking with, TouchCall is always the best application for making free calls!
Popular countries include call USA, call Nigeria, call Pakistan, call Germany, call India, call the UK and call Bangladesh.
Free does not mean low quality. We will spare no effort to improve quality.
Enjoy high-quality free calls in over 230 countries!
🚀 Second Number
A real phone number for free – anonymous texting – anonymous calling – burner number, disposable number. Turn now your Google Android Tablet into a voice device: call from phone and tablet with free calling app. Give your friends your very own phone number they can call!
🚀 Unlimited Free Message
Real phone free call, free text. 2nd, multiple number: burner number, disposable number, anonymous free call, anonymous texting.
You can text now with features such as free SMS messaging, free MMS picture messaging, international texting & calling.
🚀 Privacy Protection
Do you want an anonymous call and don’t want others to know your personal number?
TouchCall hides your personal number during the call.
The analog signal and digital signal intercommunication technology, as well as the unique voice encryption and decryption technology, can effectively prevent the call from being monitored.
★ Why use TouchCall?
🔥 High Quality Voice Calls
Dial away and make high-quality phone calls with voice quality that is crystal clear, just like making phone calls from a landline!
In conjunction with the world’s leading companies, powered by advanced voice coding and decoding technology, TouchCall takes pride in the innovation and optimization of IP-PSTN call quality, allowing our users to make high-quality free phone calls.
🔥 No Phone Bills
Calling via Wi-Fi or 3G/4G/LTE network, you don’t get hit with expensive service charges.
International calls are very expensive, but TouchCall is FREE!
Most of the same kind of products are charged, and the price is high, even if some are low-cost phones, they are still too expensive compared to the free of TouchCall.
If you want to make an international call, TouchCall is your best choice.
SMS messaging across different cell networks such as international calls can also be expensive or even in some cases impossible. So even if you make a local call, TouchCall is a great choice.
★ Notice
1. Don’t use TouchCall while driving.
2. When you call a friend, please pay attention to the time zone to avoid disturbing your friends.
3. Don’t use TouchCall for phone harassment.
💜 keep in touch
Try it now.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *