మీ Mobile Fingerprints లో దాగి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన Secret Tricks || Smartphone Fingerprint Latest Tricks

మీ Mobile Fingerprints లో దాగి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన Secret Tricks || Smartphone Fingerprint Latest Tricks

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సీక్రెట్ ట్రిక్స్ నీ చూపిస్తాను ఒక్కసారి చూసారా అండి ఇ బ్రిక్స్ అసలు వదిలి పెట్టారు ఆ రేంజ్లో మన మొబైల్ ఫింగర్ ప్రింట్ తో ఈ ట్రిక్ చేయవచ్చు.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన టాప్ చేసి ముందుగా fingerprint quick action అనే అప్లికేషన్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైనా పనులు చేయాలి అనుకుంటే చాలా షార్ట్కట్ మెథడ్ లో పనులు చెయ్యవచ్చు ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా అయితే చూడండి ఈ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక సింపుల్గా ఆ అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేయండి మీరు మీ అక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ ని సింగిల్ టైం టైప్ చేయగానేఇలాంటి యాక్షన్ జరగాలి అదేవిధంగా డబుల్ టైం టాప్ చేసినట్లయితే ఎలాంటి యాక్షన్ జరగాలి అదేవిధంగా మీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ స్వైప్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి యాక్షన్ జరగాలి అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిగ్గా షార్ట్ కట్ లో మీకు ఏ పని కావలన్న మీయొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ తో అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ట్రై చేసి చూడండి.

Perform quick actions via tap/swipe on fingerprint sensor.
Please make sure your device has a fingerprint sensor before installation.

Supported quick actions:
Sleep
Go back
Go home
Show recent apps
Show power menu
Toggle split screen
Expand notifications panel
Toggle notifications panel
Expand quick settings
Launch app or shortcut

This application needs to obtain device admin permission to perform lock screen operation.

Provides xposed mode and non-xposed mode, xposed mode enhances stability. After you activate the xposed module and restart your device, it will be run in Xposed mode.

Source code: https://github.com/ztc1997/Fingerprint2Sleep

Statement:
1. Some devices have a fingerprint sensor, but do not provide Android standard API, these devices may not be able to use this application.
2. Translation provided by volunteers, can not ensure complete and accurate.
3. This application is developed by ztc1997.

The current version can meet the needs of most people, many other needs have been beyond my ability, or have an alternative. And now many manufacturers have provided their own fingerprint gestures.
So it will be little or no longer updated in the furture, Thank you for your support.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *