మీ Mobile Camera లో బయటపడ్డ అద్భుతమైన కొత్త రాజు లాంటి Secret Trick చూశారంటే మతిపోతుంది

మీ Mobile Camera లో బయటపడ్డ అద్భుతమైన కొత్త రాజు లాంటి Secret Trick చూశారంటే మతిపోతుంది

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరూ చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మొబైల్ కెమెరా సీక్రెట్ ట్రిక్ ని ఈ పోస్ట్ లో పరిచయం చేస్తాను దీన్ని యూస్ చేసి మీరు మీ యొక్క కెమెరాతో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు.

జనరల్ గా ఈ ట్రిక్ మనకు ఏ విధంగా పని చేయడం జరుగుతుంది అంటే మన మొబైల్ తీసుకుని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఫొటోస్ దిగుతుంటారు అలాంటప్పుడు మనకు కొంచెం ప్రాబ్లం గా ఉంటుంది దీన్ని అదుపు చేయడానికి మన మొబైల్ లో ఒక కెమెరా ని వాళ్ళకి తెలియకుండా చాలా ఈజీగా మనకు అవసరమయ్యే టట్టు చేసి బ్లాక్ చేయవచ్చు దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి cameraless అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగేవాడిని గ్రాండ్ చేయండి మీరు మీ కెమెరా ని ఎలా పడితే అలా బ్లాక్ చేయవచ్చు టైమ్ టు టైమ్ బ్లాక్ అవ్వాలా మాన్యువల్గా బ్లాక్ అవ్వాలా అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చేశాక మీరు మాన్యువల్గా సెట్ చేసినట్లయితే మామూలుగా అవ్వడం జరుగుతుంది డేట్ అయినట్లయితే డేట్ రైస్ గా బ్లాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మీరు తప్ప మీ యొక్క కెమెరాతో ఎవరు కూడా కనీసం సెల్ఫీ కూడా తీయలేరు ఈ అప్లికేషన్ బ్లాక్ చేయడం జరుగుతుంది మన యొక్క మెన్ కెమెరా ని

Cameraless app is a camera blocker used to disable all cameras in your mobile device, offering full protection against:
• Spies, stalkers and various malware
• Taking pictures/videos in secure areas.

Primary features
•  Option to grant permanent camera access to specific authorized applications
• Camera block as per day
• Password protection
• Multi-language support
• Special mode with maximum security level for classified workplaces
• Auto-camera block as per time/location (PRO)
• One click widget to block/unblock camera (PRO)
• Tasker/Automate integration (PRO)

Product Description
Using your camera remotely without your knowledge; to spy on you, stalk you or harm you is very easy.
Cameraless is the perfect anti-spy camera jammer application.
There are two major functions:
1. Enable / Disable camera manually.
2. Enable / disable camera automatically according to time of day or location.
Supported version: 4.0 and above (ICS,JB).

Cameraless is also useful for those who work at secure environments. One time only – define your workplace location and let Cameraless block your camera automatically when you’re at work. You can also protect your settings with a password so that the app will always function and your device will constantly be protected while you’re at work. Additionally, special notification allows you to verify the status of your device’s camera.

Please note: When the application is password-protected, the level of security is at its maximum. Even when your device has no cellular location reception or when you are in Airplane Mode, your camera stays blocked.

Don’t miss the PRO features with the camera blocker widget and the one-click shortcut to activate the camera even when it is blocked.

Feature List
• 24/7 anti-spy security
• 3 modes (Manually, lock camera by Time, Block by Location)
• Whitelist – option to grant permanent camera access to specific authorized applications
• Password protection
• Multi-language support
• Tasker/Llama/Automate plugin
• Extreme battery saving
• Quick uninstall function
• Location mode capabilities: automatic location acquisition, dynamic notifications, auto-sleep when screen is off and auto launch after
• Controlling camera widget
• Quick camera activation shortcut

How to use
•  Enable / disable camera manually, by time of day or location from the main screen.
• Whitelist:
Select “Whitelist” from the menu.
A list will be displayed including all apps installed on your device. Select any app you want to authorize to use the camera even when it is blocked.
Return to the home screen and you’ll see that for every application you have defined, a special Launcher icon has been added which offers camera access to the app at all times, even when blocked.
After closing the app, the camera will automatically be blocked either immediately or as per“Delay time” settings you’ve defined on the Configuration screen.
• Disable by location:
→ Insert the center location (lat,lon) of the target area where your phone should be disabled.
→ If you are standing in the center of the target area you can click on the “Set current location” button and the center location will be updated accordingly.
→ Insert the radius (meters) within which your camera will be disabled (around the center location).
That is all – your phone will become camera-less when you are in the target area and vice-versa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *