మీ Mobile లో Volume Buttons ఉన్నాయా ఇదిగో వచ్చేసింది అద్భుతమైన android trick చూస్తే దండేసి దండం పెట్టేస్తారు

మీ Mobile లో Volume Buttons ఉన్నాయా ఇదిగో వచ్చేసింది అద్భుతమైన android trick చూస్తే దండేసి దండం పెట్టేస్తారు

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరూ చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని ఈ వీడియోలో మీకు పరిచయం చేస్తాను మీరు గనక ఒక్కసారి చెక్ ని చూశారు అనుకోండి నిజంగా షాక్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ ఆ రేంజ్ లో పని చేయడం జరుగుతుంది ఈ అప్లికేషన్ జనరల్ గా మన ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తుంటారు మన యొక్క వాట్సప్ ఫేస్బుక్ లాంటి అప్లికేషన్స్ మన మొబైల్ తీసుకుని ఓపెన్ చేసి ఈవిల్ ఎవరితో చాటింగ్ చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని చూస్తూ ఉంటారు కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఈ చిన్న టెక్నిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిగ్గా వాళ్లకు తిడుతుంది తప్ప ఏది ఓపెన్ కావడం కూడా జరగదు.

అయితే చూడండి కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఈ అప్లికేషన్ పేరు వచ్చేసి K Note ఒక్కసారి ఈ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని తర్వాత కంప్లీట్ గా మనం నోట్స్ రాసుకున్నట్టు గా ఈ అప్లికేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు నచ్చిన నోట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీంతోపాటుగా స్టార్టింగ్లో మీకు మీ యొక్క వాల్యూమ్ బటన్ తో ఒక లాక్ ని సెట్ చేసుకో మంటుంది మీరు వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ లోడ్ చేసి మీకు నచ్చిన లాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ లోపల అన్ని అప్లికేషన్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో మీకు నచ్చిన చేయాలి అనుకుంటే ఈజీగా లాక్ చేయవచ్చు దీంతోపాటుగా మీకు అవసరం అనుకుంటే మీకు కూడా ఉన్నాయి వాటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత పక్కనే మీకు కష్టం ఇమేజ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దానిపైన చేసి నేను పెట్టిన ఇమేజ్ లాగా మీరు కూడా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన వాళ్లకు ఆటోమేటిక్ గా మీ మొబైల్ తిడుతుంది తప్ప కూడా ఓపెన్ కావడం జరుగదు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి.

Oops! application locker does not use any on screen password ie. pin based or a pattern based locking system.

We use volume key pattern as the password. You can make any pattern using volume keys, like UP UP DOWN UP.

– Oops Applock is Totally invisible.

– Oops Applock ScreenLock is most safest screenlock.

– Using Oops Applock ScreenLock nobody can unlock your phone.

– Using Oops Applock ScreenLock nobody even notice phone is locked.

– Oops Applock ScreenLock has different styles to choose.

– Oops Applock is Most secure way to lock apps.

– Nobody even notice your app is locked with Oops Applock.

– Oops Applock is Simple.

– Oops Applock is Fun to use.

– Oops Applock can lock any applications.

– You can set different background for lock screen on every locked App with Oops Applock.

– Transparent and Black background makes as if your application is stuck.

– Fool friends with custom backgrounds using Oops Applock.

Tip- While choosing custom background, make sure it matches with your screen size to avoid clarity of the image.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *