మీ Mobile లో ఈ ట్రిక్ ని వాడాలంటే అందరూ మీ Phone వైపే చూస్తూ ఉండిపోతారు || New Android secret trick

మీ Mobile లో ఈ ట్రిక్ ని వాడాలంటే అందరూ మీ Phone వైపే చూస్తూ ఉండిపోతారు || New Android secret trick

friends పోస్టులు మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అమేజింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఒక్కసారి మీరు గనక ఈ అప్లికేషన్ చూశారా అనుకోండి మీ మొబైల్ లో డౌన్లోడ్ చేయకుండా ఉండలేరు ఈ అప్లికేషన్ మనకు పని చేయడం జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే మనం జనరల్గా లైవ్ వాల్ పేపర్స్ పెడుతూ ఉంటాం కానీ వాల్ పేపర్ ని మీరు సెట్ చేశారనుకోండి ఈ వాల్ పేపర్ పేరు వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ యానిమేషన్ వాల్పేపర్ అన్నమాట మన మొబైల్ కి ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వాల్ పేపర్,

దీనికోసం మీరు చేయాల్సినవి కింద downloading ఇవ్వడం కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి నెట్ ఆఫ్ చేసి ఈ ఫ్లూయిడ్ యానిమేషన్ వాల్ పేపర్ అనే అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మీరు మీయొక్క మొబైల్ కి వాల్పేపర్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ మొబైల్ లో చూడండి అద్భుతంగా మారిపోవడం జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా మీరు అనుకోవచ్చు మనకు చార్జింగ్ ఎక్కువ అవుతుందేమోనని మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆటోమేటిగ్గా ఎందుకంటే ఫ్లూయిడ్ బ్లాక్ వాల్ పేపర్ పైన సెట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మీకు జీరో పర్సెంట్ కూడా చార్జింగ్ డౌన్ కావడం జరగదు మీరు హ్యాపీగా వాడుకో వచ్చు ఈ అప్లికేషన్ ను.

This beautiful creation can help you to chill, relieve this pesky stress from your mind and enjoy your moment of life, right now. When you first launch it you gonna be freeze by a beauty, that magnificence, that you have never ever seen before. Believe it or not you will become happy playing it, squeezing every seconds from it, to experience love and connection to our big universe. Is it not yet convincing for you? Then you are a type a person that this app is made for. It’s going to reassure your grumpiness and you would become a very enjoyable person to be around with. Also show it to your kids, they gonna like it. You only have one life so what are you waiting for. Stop reading this and play it.

You may ask how it works and I can say it works by a force of magic. Our universe works by principles of emergence, small physical rules makes all life possible. This app simulates liquid, gas and water. This is a simulation of fluids life. Very satisfying and trippy experience. Watch those colorful swirls. Feel the flow. Become enlightened person. You should really stop reading this and install an app instead. Get a fresh dose of fluids to your mind! Just stop already! Do it!