మీ Mobile ని Lock వేసిన తర్వాత మీ Smartphone ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అంటే చూసే వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోతారు

మీ Mobile ని Lock వేసిన తర్వాత మీ Smartphone ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అంటే చూసే వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోతారు

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పండి ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఒక్కసారి ఈ అప్లికేషన్ను మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసి లాక్ చేశారు అనుకోండి ఎంత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అంటే మీ మొబైల్ చూసే వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోతారు ఆ రేంజ్ లో ఈ అప్లికేషన్ పని చేయడం జరుగుతుంది.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద మీకు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన చేసి ముందుగా AMOLED అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే వాటిని గ్రాండ్గా ఆలోచేయండి దాన్ తర్వాత అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే అందులో మీకు వాచ్ ఫేస్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది మీ మొబైల్ ని లాక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలాంటి డిజిటల్ క్లాక్ కావాలి అనేది అందులో మీకు రకరకాల డిజిటల్ వాచెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ అన్నీ లాక్ అయి ఉంటాయి ఉంటాయి ఒక యాడ్ ని చూసినట్లయితే ఆల్ ఫీచర్స్ మనకు అన్లాక్ కావడం జరుగుతుంది దాన్ తర్వాత మీకు నచ్చిన వాచిపోయిన టాప్ చేసి మీ యొక్క హోం స్క్రీన్ పైన సెట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా అందులోనే సర్వీసెస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత స్లైడింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో కెళ్లి ఏసి మీ మొబైల్ లాక్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వచ్చినట్లయితే లైటింగ్ వచ్చేటట్టుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక్కసారి మీ మొబైల్ ని లాక్ చేసి చేయండి ఎంత అద్భుతంగా కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే అసలు మీరు ఊహించలేరు లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.

Always on Display | Edge Lighting will provide you with information about your notifications, clock, date, current weather, with edge lighting and much more right on your screen without having to touch your phone or tablet.

Our AOD app is free and contains NO Ads. It was designed to use 0% CPU, and low system resources while keeping your screen on to view all the important details.

🌟 Awesome Features 🌟

• Samsung Galaxy One UI always on display theme
• Battery charging animation
• Choose orientation type
• Calendar view with events, and the ability to add your own notes
• Root (Superuser) compatible with battery saver option
• Edge Lighting with custom colors and styles
• Fingerprint support
• Tasker support
• Samsung S10e, S10, S10+, and A9 Pro Notch Support
• Off screen sketch pad which allows you to take notes, and draw on the go
• Compatible with all screens such as amoled, oled, edge, and notched displays
• Curved edge option for traditional square displays
• View notifications with badge count
• Glance Display which activates the always on display when you receive a notification
• Time Rules which lets you set custom start and end time
• Swipe-able notifications, swipe left to dismiss, swipe right to hide
• Clickable notification with action buttons
• Many clock watch faces to choose from, such as Digital S9, S10, & Note 9
• View current weather information with minimal display
• Adjust screen brightness or alpha
• HD Backgrounds & Wallpaper
• launcher shortcuts such as calendar, flashlight, home button, camera, sketch pad
• AOD is Fully customizable with many settings which allows you to set colors, icons, styles, fonts, text size, icon size
• Automatic rules which preserves battery life using predefined settings
• Auto movement which avoids AMOLED burn-in
• Pocket mode which uses the proximity sensor to turn off the screen when placed in your pocket
• Memo which lets you show sticky notes right on your display
• Particle animation
• Keep screen on, or turn screen off with a timer or while charging / discharging
• Can be used as a night clock

IMPORTANT NOTES

** If your device is Stopping the AMOLED service, then please enable “Force Service” option under the “Service” category at the very top of the options list. Enabling this feature should prevent Android from stopping the service unintentionally; If the service is still being stopped with “Force Service” enabled, then please check if your device has a battery manager and disable battery optimization for the AMOLED app.

** This app was designed for AMOLED, OLED screens. It will work on any screen such as LCD or IPS but might consume more battery on those type of devices. This is because AMOLED, OLED turn off black pixels while LCD, IPS do not.

** Samsung Galaxy devices; If you get this message when this app activates over lock screen “Touch input is blocked”, then please go to your device Settings -> Display, and uncheck/disable/toggle off “Block accidental touches”. This will allow the app to work as intended and wont show your bottom navigation bar or give you that warning again; Also WQHD+ resolution setting is recommended.

** Huawei devices: If you get the navigation buttons showing on the always on display then please go to your devices settings and search for acci and deactivated Mistouch prevention.

** Xiaomi devices: You will need to access the Security App -> Permissions -> Permissions -> AMOLED -> pop-up window permission and Show on Lock screen.

Permissions Used

Camera permission
The app uses camera permission to toggle the flashlight

Phone permission
The app needs phone permission to recognize incoming calls, dismiss the app and show incoming calls.

Modify System Settings
The app needs permission to change the device brightness, and set screen timeout for the app.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *