మీ Mobile కి Incoming Calls వస్తాయా అయితే ఈ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ల లో దాగి ఉన్న Most Powerful Secret Tricks

మీ Mobile కి Incoming Calls వస్తాయా అయితే ఈ ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ల లో దాగి ఉన్న Most Powerful Secret Tricks

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు మీకు ఇన్కమింగ్ కాల్ యొక్క టీమ్స్ ని మీకు నచ్చిన రేంజ్లో ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఒక్కసారి మీరు గనుక ఈ ట్రిక్ ని చూశారు అనుకోండి నేను వదలరు ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఈ చిన్న ఇన్కమింగ్ కాల్ సీక్రెట్ ట్రిక్.

అయితే చూడండి దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి కలర్ కాల్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేయండి అందులో ఏదైనా పర్మిషన్ అడిగితే వాటిని గ్రాండ్గా ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుందిచేసిన తర్వాత అందులో మీకు రకరకాల తీమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క తిమ్స్ పైన టాప్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన థిమ్స్ పైన టాప్ చేసి దాన్ని అప్లై చేసినట్లైతే మీకు వచ్చే ఇన్కమింగ్ కాల్ కి ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నేను చెప్పడం కాదు ఒక్కసారి మీరు గనుక మీ యొక్క ఫోన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత చూడండి ఏ రేంజ్ లో అంటే ఆ రేంజ్ లో మీ యొక్క కాల్ స్క్రీన్ మీకు అందంగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఎవరైనా మీ యొక్క చూడగానే అట్రాక్ట్ అయిపోతారు ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది ఈ చిన్న టెక్నిక్.

✨ 2019 NEW color phone themes are coming! Caller screen changer with love call screen themes & LED flash alerts: make your calls flash! Use the love call screen theme to create a love call screen with pretty themes. Get caller screen changer – Color Call – Call Screen, LED Flash and customize call screen with my love caller screen themes and LED flash notification!

Color Call – Call Screen, LED Flash, new call screen changer with new 2019 call themes. Customize caller screen display with call screen themes, LED flash alert. Get the call theme changer, since caller screen themes & LED flashlight alert for call screen is free!

The call theme app will decorate your call screen with call screen theme and color phone theme, including love call screen themes, funny themes and so on. Download the caller screen display with color phone themes and enjoy the free caller screen themes app – Color Call – Call Screen, LED Flash with my love caller screen style now!

Color Call Features👑👑
❤️Caller screen changer – Call theme app makes caller screen style unique, with different call themes. My love call theme changer & call screen changer with caller screen style effects, call screen slide, call themes for android is pretty cool.
💋LED light – the call screen changer has Led flashlight alert, that provides unique caller screen style (color phone theme). The special led alert & call themes for android makes call screen beautiful with color phone (call screen) theme.
🔥Call screen themes – Caller screen display decorates the caller screen with call screen themes, using call screen changer. My love call screen themes make my phone colorful and lovely.
🎆Caller screen display – Call screen changer with call flash through changing caller screen themes and caller screen display. Call screen changer makes the caller screen amazing with caller screen (color phone) theme.
🎈 Battery friendly – Battery saving call theme app & call screen changer with my love call themes, call screen themes and color phone theme. The call theme app & call screen changer has a unique caller screen display, which changes caller screen theme with call flash.

More in Color Call 😊😊
– Fun caller screen display with call themes, LED for call.
– Visible caller screen with led notification and call flash on Call Screen
– Call screen changer reminds calls with LED flashlight alert & caller screen display
– Unique caller screen themes with color phone themes & caller screen style in caller screen changer
– Do not miss calls with led alert & color call screen theme in my love caller screen changer

Color call, amazing call theme changer (call screen changer), changes the caller screen style with LED flash alert, love call screen theme. The call theme changer can change caller screen themes to make caller screen display dynamic. Download and enjoy Color Call – Call Screen, LED Flash! Each caller screen display & call flash will be fun with call screen themes, LED flash! My love call screen themes make my call screen shining.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *