మీ Mobile ఎక్కువగా Hang అవుతుందా అయితే ఈ చిన్న Trick వాడండి జీవితంలో మళ్లీ Hanging problem వస్తె నన్ను అడగండి

మీ Mobile ఎక్కువగా Hang అవుతుందా అయితే ఈ చిన్న Trick వాడండి జీవితంలో మళ్లీ Hanging problem వస్తె నన్ను అడగండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ హంగింగ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఈ ట్రిక్ ganaka మరియు చేసినట్లయితే జీవితంలో మళ్లీ మీ మొబైల్ హాంగ్ అనేది కాదు,

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి క్లీనర్ అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకో వాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే అందులో మీకు తెలియకుండా మీ మొబైల్ లో ఉన్నటువంటి ఆటోమేటిక్ గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటి ద్వారా మీ మొబైల్ ఆటోమేటిగ్గా కావడం జరుగుతుంది మనం రోజూ ఎన్నో రకాల అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం అలాంటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన మొత్తం ఆటోమేటిక్ గా మొబైల్ లో ఉండి పోవడం జరుగుతుంది ఈ అప్లికేషన్ను ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఆ అమ్మన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన అన్ని డేటాని స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మన మొబైల్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్ని స్కాన్ చేసి అందులో అయినా మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని చూసి డిలీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీ మొబైల్ లో ఎంతో కొంత స్పేస్ రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది దీంతో మీ మొబైల్ హ్యాండ్ కావడం అం జరగదు.

Key Features
1) Multiple options to delete empty folders
2) Delete empty folders from internal storage(No root required)
3) Delete empty folders from external storage/memory card(Root required for this feature only)
4) No advertisement
5) Scan for empty folders in user entered directory

With a single click all the empty folders will be deleted.

Options to delete empty folders
1) Show progress – get the progress of which file is being checked for empty folders
2) Log deleted empty folders – get the list of all the empty folders deleted
3) Scan ANDROID created folders – will not delete empty folders from the directories /Android/data, /Android/obb, /LOST.DIR, /DCIM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *