మీ మొబైల్ కీబోర్డ్ లో మీకు తెలియని సీక్రెట్ ట్రిక్స్ విధంగా వాడండి

మీ మొబైల్ కీబోర్డ్ లో మీకు తెలియని సీక్రెట్ ట్రిక్స్ విధంగా వాడండి

ఫ్రెండ్స్ మనం Gbord నీ యూస్ చేసి చాలా టైమ్ ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏది కావాలన్నా చాలా షార్ట్కట్ మెథడ్ లో రాయవచ్చు

అయితే చూడండి మంచి ఫోన్ ఏమీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే కింద డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానికి రెండు ఆఫ్ చేసి జి బోర్డ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మీకు కావాల్సిన అన్ని ఆప్షన్స్ని కేవలం ఈ కీబోర్డ్ లోని సర్వ్ చేయొచ్చు మీరు లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని లేదా ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ కి మారాలన్న మీకు కావలసిన వార్డ్స్ ని క్యాపిటల్ స్మాల్ లెటర్లు ర మీ కీబోర్డ్ ఎక్క థీమ్ చేంజ్ చేయాలన్న చేంజ్ చేయాలి అన్న అన్ని ఆప్షన్స్ మనకు inbuilt ఈ Gbord లోనే అవైలబుల్ లో ఉంటాయి.

 

Gboard Features

Glide Typing — Type faster by sliding your finger from letter to letter

Voice typing — Easily dictate text on the go

Handwriting — Write in cursive and printed letters in 100 languages

Search and share: — Press the G to search and share anything from Google

Emoji Search — Find that emoji, faster

GIFs — Search and share GIFs for the perfect reaction.

Multilingual typing — No more switching between languages manually. Gboard will autocorrect and suggest from any of your enabled languages.

Google Translate — Translate as you type in the keyboard

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *