మీరు WhatsApp ఇలా స్టైల్ గా రాయండి దెబ్బకు ప్రతి ఒక్కరు ఫిదా అవ్వాల్సిందే || Font’s style trick

మీరు WhatsApp ఇలా స్టైల్ గా రాయండి దెబ్బకు ప్రతి ఒక్కరు ఫిదా అవ్వాల్సిందే || Font’s style trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు చాలా అద్భుతమైన వాట్సాప్ ఫాంట్స్ చేంజ్ చేయించడానికి ఒక అద్భుతమైన అప్లికేషన్ ను పరిచయం చేస్తాను

అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం మీరు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంది అప్లికేషన్ వచ్చేసింది స్కూల్ ఫాంట్స్ మాటలు దాదాపుగా ఏ అప్లికేషన్లు చూడని విధంగా మంచి మంచి ఫాంట్స్ అవేలబుల్ ఉంటాయి ఒక్కసారి ఈ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేశాక సింపుల్గా ఓపెన్ చేసి అందులో మీకు నచ్చిన ట్రాక్స్ని రాయండి రాశాక మీకు పైన దాదాపుగా ఒక 20 నుంచి 30 రకాల ఫాంట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు నచ్చిన ఫాన్స్ పైన టాప్ చేసి కాపీ చేసుకొని వాట్సప్ లో షేర్ చేసినట్లయితే ఎదుటివాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఫిదా అయిపోతారు ఈ ఫాంట్స్ తో.

Do you want to own a beautiful and strange account name like this ꧁ ༒ ☬☬Ⓤ☬Ⓤ☬Ⓤ☬༒
Please come to our application, with many beautiful, diverse typefaces and hundreds of hot special characters such as:
αß☪ Alpha
♥ Heart
♪ Music note
✪ Star
✌ Emoji
You are free to choose to combine unique, unique nicknames for yourself, or outstanding comments on social networks
Chính Main functions:
⚔ Create beautiful personal style typefaces displayed in existing online games
now on
⚓ Copy and paste anywhere
❖ Share with friends via messages or social networking sites easily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *