మీరు రోజు మీ Mobile కి Charging చేస్తారా అయితే మీ కోసమే ఈ అద్భుతమైన Secret trick || mobile charging trick

మీరు రోజు మీ Mobile కి Charging చేస్తారా అయితే మీ కోసమే ఈ అద్భుతమైన Secret trick || mobile charging trick

ఫ్రెండ్స్ మీరు మొబైల్ కి రోజు ఛార్జింగ్ చేస్తుంటారు కానీ అక్కడ మీకు చార్జింగ్ వేసినప్పుడు బోర్ కొడుతుంది ఎందుకంటే మీ హోం స్క్రీన్ యానిమేషన్ నార్మల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అందుగురించే ఈ పోస్ట్ మీకు అమేజింగ్ టెక్ని చూసాను దీన్ని యూస్ చేసినట్లయితే మీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ వేసినప్పుడు మీకు నచ్చిన యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక రేంజ్ లో,

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు downloading కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన ఆఫ్ చేసి ఆన్ చార్జింగ్ అనిమేషన్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి అక్కడ మీకు రకరకాల అనిమేషన్ కనిపిస్తుంటాయి మీకు నచ్చిన అనిమేషన్ పైన టాప్ చేసి ముందుగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది పైన ఛార్జింగ్ యానిమేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మీకు నచ్చిన డౌన్లోడ్ చేసి దాన్ని అప్లై చేసుకో వాల్సి ఉంటుంది అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే మీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఒక రేంజ్ లో మీకు ఎఫెక్ట్ ఆక్కడ రావడం జరుగుతుంది.

OnCharge Animations is an amazing app that displays fancy animations whenever your battery is charging!

– Save Power, extend your battery life and charge faster with simple animations

– Monitor your battery charge level with a simple display

– Double tap to dismiss or simply pull out the battery charger

– Colorful, funny and beautiful phone animations. Multiple custom animations are available

– Get a Full Battery Alert (sound notification as soon as the battery is full to prevent overcharging and prevent battery damage)

– Full support for all screen resolutions

Tired of that ordinary charging message? This app shows you the percentage of battery level alongside fun and beautiful animations that are dismissed as soon as you unplug the charger.

You can configure the app to display an animation of your choice and even disable the animations temporarily in case of any inconvenience.

———————————————–How to Use——————————————————-
Once installed, choose an animation that you like by tapping on the tick sign below it.

After that, exit the app and connect charger to test.

If the animation does not come up after about 2 seconds, plug it out, wait a little then plug the charger in again.

Enjoy!

=========Recent Major Changes========
– The app now has a Full Battery Alert notification
– Download extra themes/animations from the app
– The app is now less than 5MB in size
– Easily disable and re-enable animations
– More reliable play of animations after starting the app for the first time
– Share your themes for upload
– Prioritized display of downloaded animations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *