మీరు కోరుకున్న Android trick వచ్చేసింది ఇప్పుడు చాలా Shortcut Method లో ఏది కావాలన్నా చిటికెలో పని చేయొచ్చు

మీరు కోరుకున్న Android trick వచ్చేసింది ఇప్పుడు చాలా Shortcut Method లో ఏది కావాలన్నా చిటికెలో పని చేయొచ్చు

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పండి ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ఇస్తాను దీన్ని చేసి మీరు ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా షార్ట్కట్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ మీరు ఎవరికైనా వాట్సాప్ లో చాటింగ్ చేయాలి అనుకుంటే మీ అక్క స్క్రీన్ ఎడ్జ్ నుంచి స్క్రోల్ చేసి చాటింగ్ చేయొచ్చు అంతే కాకుండా ఏదైనా పని చేయాలంటే మాత్రం చాలా సులువుగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడే మొబైల్ కంటే మరింత రెట్టింపు యూస్ చేయవచ్చు.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి edge screen S10 అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగేతే వాటిని గ్రాండ్గా ఆలో చేయండి తర్వాత సైడ్ నుండి యాప్ చేసినట్లయితే చేసినట్లయితే మీరు వాడే ప్రతి ఒక్క యాప్స్ అదేవిధంగా రీసెంట్ టాగిల్స్ అదే విధంగా ఎన్నో రకాల ఆప్షన్స్ ని మీ యొక్క స్క్రీన్ పై నుంచి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు మీరు ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ అయ్యే షార్ట్కట్ మెథడ్స్ అప్లికేషన్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి.

I. News

I spend a lot of time working and creating an application with a completely new interface. Giving you a new look. Having fun !

——————————————–*****——————————————————–

II. Introduce
I recently spent most of the time to complete this application.
A perfect application and contains useful features.
I always try to make the most useful applications with the user as possible.
And this is one such application. I am committed to updating and improving many useful features for the app.
And here are the main features of the app to date:
+ Handle setting
You can install the swatch area yourself. Customizable with many useful features
+ You can also arrange the screen as you like. It’s simple to drag and drop
* Back ground:
+ Color background
+ Default wallpaper
+ Picture
+ Live blur screen (beta)
You can also set the transparency and opacity of the image
* Edge screen:
+ People edge screen: create links for your contacts. Select and organize your favorite contacts
+ CallLog edge screen: Update and manage your call log
Edge screen soft key: Support some common key in yourdevice like: home, recent, back, power …
+ App edge screen: Create shortcuts for your favorite apps
Tools Edge screen: Offers many useful features for your application

——————————————–*****——————————————————–

III. Privacy Policy * This app uses the Device Administrator permission.
It is necessary and used only for locking the device when you use feature turn off the screen. You need to enable Administration before it can be used that feature. To uninstall the app, please open my app and click the “Uninstall” button.
* This app uses Accessibility services
We request this permission to:
+ Receive notifications when you are interacting with an app to make color auto change and some feature
+ Inspect the content of a window you are interacting with. To enable some feature like back, recent press, etc.
Please be assured that we will not collect any personal information
# Edge Action, # Edge Side bar, # Side bar, # Edge Screen, # Edge launcher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *