మీరు ఎన్నో రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్న లాక్ వచ్చేసింది || Best app screen lock for Android 2019

మీరు ఎన్నో రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్న లాక్ వచ్చేసింది || Best app screen lock for Android 2019

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు మీరు ఎప్పుడు చూడని ఒక అమేజింగ్ సీక్రెట్ స్క్రీన్ లాక్ ని పరిచయం చేస్తాను ఇలాగే మీరు తప్ప ఎవరూ కూడా అలా చేయలేరు ఆ రేంజ్లో ఈ లాక్ ఉండడం జరుగుతుంది.

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన చేసి ఆప్ లాక్ అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఇది మామూలుగా యాప్ లాగా పని చేయడం జరుగుతుంది కానీ మీరు స్క్రీన్ లాక్ లాక్ ని కానీ మీకు నచ్చిన ఓ రేంజ్ లో పెట్రాన్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎలాంటి అప్ నైనా సరే ఒక్కసారి లాక్ చేశారనుకోండి దాన్ని unlock చెయ్యడానికి ఎవరు ట్రై చేసినా అది పాజిబుల్ అనేది కాదు ఎందుకంటే అన్ని pattrns దీంట్లో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి.

— Main Features —
▶ AppLock
Lock the app with a password to protect your privacy. e.g) Messenger, WeChat and any apps

▶ Catch Intruders
If someone access your app then, take a picture and send to your email.

▶ Fingerprint
Supports convenient and powerful lock with fingerprint sensor.(Samsung device or Android Marshmallow)

▶ Fake Lock
You can even hide the fact that lock the app with fake error window.

▶ Notification Lock
Blocks the locked app’s notification message in the top notification bar

▶ Scalable Pattern
Scalable pattern size up to 18×18 than the existing simple 3×3 pattern.

▶ Smart Lock
Lock only specific time or auto-unlock when connected to specific WiFi or Blutooth.

▶ Multiple Password
You can set a different password for each locked app.

▶ Remote Lock
Lock or unlock remotely your device via SMS text.

▶ Home Screen Lock
Lock the whole phone using lock screen of AppLock instead of lock screen of system.

▶ Screen Lock
Prevents the screen turns off when running certain apps.(make use of Internet, E-Book)

— App Features —
▶ The first generation AppLock and verified by tens of millions of people to download the app until now.

▶ The app size is just about 3MB and working fast and lightly.

▶ AppLock provide a variety of features and detailed options than simple feature in other app.

▶ Supports 31 languages.

— Other features —
· Support PIN, Pattern, Password, Guesture, Fingerprint.

· Easy to lock/unlock using widget and notification bar.

· The user can decorate the lock screen. e.g) change a background the desired photo.

· AppLock supports the ability to reset a lost password.

· You can place the buttons arranged of password randomly.

· Restrict unlock attempts to prevent others continually to attempt to unlock it.

· Supports the ability to lock Outgoing/Incoming Call.

· Supports the ability to lock WiFi, Bluetooth.

· You can auto-lock newly installed apps.

· When running certain apps that can automatically rotate the screen (or vertical fixed).

· Guard private data, privacy and keep security and app protection/safer.

· In addition, it includes more features.

— FAQ —
1) How can I prevent AppLock to be uninstalled and delete?
· Please enable ‘Uninstallation Prevention’ option in settings, then AppLock is never uninstalled.

2) How can I prevent AppLock to be killed by Task Manager?
· Please install Helper, then, Task Manager can’t kill AppLock.

3) Is there a feature for forgotten password
Yes, if you set your email or security QnA, you can initialize your password when you forgot password.

4) How can I hide pictures and video?
If you lock Gallery app then, other user can’t see your photo and video.

5) Can’t run(find) Smart AppLock(or AppLock disappears in App Drawer)
· if you hide Smart AppLock’s Icon in options, and then AppLock will disappear. To run it, please put ‘Widget’ of AppLock in Widget List and click it.

6) Can’t uninstall Smart AppLock.
· Please disable ‘Uninstallation Prevention’ option in Settings before uninstalling Smart AppLock.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *