మీరు ఎంతో కాలంగా కావాలి కావాలి అని కోరుకునే జబర్దస్త్ ట్రిక్ వచ్చేసింది || Most Unbelievable Android Trick

మీరు ఎంతో కాలంగా కావాలి కావాలి అని కోరుకునే జబర్దస్త్ ట్రిక్ వచ్చేసింది || Most Unbelievable Android Trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ ట్రిక్ యూస్ చేసి మీరు ఏదైనా డ్రైవింగ్ చేస్తున్న లేదా నైట్ టైం లో పడుకున్నారా సరే ఆటోమేటిగ్గా మీ మొబైల్ మీకు ఎవరైనా మెసేజ్ చేసినా లేదా కాల్ చేసిన వాళ్ళ పేరు తో పాటు వాళ్ళు ఏం పంపించావ్ నాకు లైవ్లో చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు ఫోన్ ని పట్టుకొని చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇది చూడండి ఇది ఒక అద్భుతమైన ట్రిక్ దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పిన స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి చాలు.

అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి కాలర్ నేమ్ అనౌన్స్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఇ అందులో ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే వాడిని గ్రాండ్ గా ఆలోచించండి దాని తర్వాత మీకు అక్కడ వాట్సాప్ సింబల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆపరేషన్ ని కూడా మీరు గ్రాండ్గా లో చేయవలసి ఉంటుంది ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ని క్లోజ్ చేసేయండి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీరు పడుకున్నారా లేదా ఏదైనా డ్రైవింగ్లో ఉన్న ఏం పని చేస్తున్న మీ మొబైల్ టచ్ కోసం మొత్తం పని చేయడం జరుగుతుంది.

elcome to Caller Name Announcer: Hands-Free Pro, the top Android app that announces the caller name the instant you receive an incoming call or text messages. Faster, better, and 100% free, This is a powerful announcer app to help you drive safely & helps you interact with the device in situations when you’re physically limited.

Features:
✔ Hear the name of the person calling you
✔ Read incoming SMS messages
✔ Read messages fromWhatsApp

New Widget
You can use the app widget to enable/disable the spoken announcements. This way you can turn off the system quickly if you aren’t in a good place to hear them.

Our caller ID feature also identifies also identifies unknown telephone numbers so you can know who called you even if the number is not in your Contact list. This call announcer & SMS announcer app for Android is ideal when you are working, driving, or doing other things and you need to put your phone on hands free mode. The best thing about Caller Name Announcer : Hands-Free Pro? It’s FREE to download and use for any Android user, user or phone.

The app is designed for when users are driving or doing something important and when you can’t just accept any incoming call or text message. The app is also designed for blind and/or visual impaired users, for users who are physically limited to interact with the screen. That’s why a caller announcement solution is vital: identify who is calling you without touching the phone, by using our speak alert system.

As the creators of the top caller identification tool for SMS and calls we understand that it’s not easy to find a call announcer app that is both FREE and powerful at the same time. Caller Name Announcer : Hands-Free Pro speaks the caller’s name for incoming calls. Telling you who is calling before you look at the phone. Caller Name Announcer is connected to our Caller ID function, which enables our announcer app identifies unknown callers so you know if you should accept the call or not. Our Android SMS announcer feature announces the name of the person who sends you text messages. Similar to our call announcer function, our SMS announcer is also connected to our phone database and is able to identify unknown numbers who send you SMS.

CALLER NAME ANNOUNCER : HANDS-FREE PRO TOP FEATURES:

• Our hands-free app, lets you hear who’s calling or texting you while driving and support in situation when your physical interactions with your phone are limited.

• Our app identifies caller and text message sender and announce it loudly, servicing as a caller check but also caller name speaker alert system.

• Find out who called you or send you text messages immediately even before you take a look at your phone with our smart caller ID display system.

• Identify unknown numbers and callers ID who are not on your Contact list with our Caller ID function.

• Our incoming message announcer & SMS announcer it’s the the most user friendly for Android users

• Turn ON or OFF our caller announcer function as you like. Customize it 100%

• Built in Caller ID function to identify unknown callers & text message senders.