మీకు నచ్చిన Names ని ఇలా Style గా ఈజీగా రాయండి ఎదుటివాళ్ళు పక్కగా ఫిదాఅవ్వాల్సిందే || create trending name art on mobile

మీకు నచ్చిన Names ని ఇలా Style గా ఈజీగా రాయండి ఎదుటివాళ్ళు పక్కగా ఫిదాఅవ్వాల్సిందే || create trending name art on mobile

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను దీన్ని యూస్ చేసి మీకు నచ్చిన వాళ్ళ నేమ్స్ మీకు నచ్చినట్టుగా డిజైన్ చేయవచ్చు అది కూడా చాలా ఈజీగా

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దానిపైన అప్ చేసి calligraphy names అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసినట్లయితే అక్కడ మీరు మాన్యువల్ గా ఉన్న ఫోటోని తీసుకోవచ్చు మీకు గాలి నుండి లేదనుకుంటే అక్కని బ్యాగ్రౌండ్స్ ఉంటాయి నేను రావడానికి చాన్సు ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు నచ్చింది నచ్చినట్టుగా అక్కడినుంచి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు రాసిన పేరు యొక్క కలర్ ని కూడా అక్కడి నుండి మీరు కూడా మీకు అక్కడ అవైలబుల్ లో ఉంటాయి.

✿ Calligraphy Name ✿
Write Calligraphy name using filter n focus application.Calligraphy Name app provide 100+ calligraphy font style to write your name on different background and gradients.

my name in calligraphy app

Filter and focus app also provide lots of symbol to decorate your Calligraphy Name.
Make Calligraphy Text profile picture using this application
Make Stylish name using Calligraphy Name application.

✿ Filter n Focus ✿

Features:
✿ Provide more 100+ Calligraphy Font Style.
✿ Provide 50+ decorate text symbol.
✿ Provide 50+ background.
✿ Provide 30+ Gradients.
✿ You can also set the background color.
✿ set Calligraphy font color and decorate symbol color.
✿ Share and Save in SDCARD.
✿ Also Set as Whatspp and facebook dp.
✿ Also share on social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *