ప్రతి ఒక్కరి Mobiles లలో కంపల్సరి ఉండాల్సిన Mind Blowing Secret App ఆరెంజ్ లో మీకు పని చేస్తుంది

ప్రతి ఒక్కరి Mobiles లలో కంపల్సరి ఉండాల్సిన Mind Blowing Secret App ఆరెంజ్ లో మీకు పని చేస్తుంది

ఫ్రెండ్స్ కి పోస్ట్ లు మీకు ఒక అందమైన మైండ్ బ్లోయింగ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఇది మీకు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే వాల్పేపర్స్ కావచ్చు రింగ్టోన్స్ కావచ్చు మీ మొబైల్ ని కష్టమైతే చేసుకోవడానికి అందంగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి సూపర్ గా పని చేయడం జరుగుతుంది.

అయితే చూడండి దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి మొబైల్ 24 అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే అందులో మనకు దొరకని రింగ్టోన్స్ అండ్ వాల్ పేపర్స్ అంటూ ఉండదు మీకు కావాలనుకుంటే లైవ్ వాల్ పేపర్స్ వీడియో గేమ్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి మీ మొబైల్ ని ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు ఈ చిన్న అప్లికేషన్తో ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాల్సిన అప్లికేషన్ ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.

Personalize your phone and tablet with high quality, original ringtones, notification sounds, beautiful wallpapers and wonderful themes, specially optimized for all devices.
Download and enjoy our frequently updated collection of unique content all in one convenient app and completely FREE!

Key Features

– Listen to and download free ringtones from Mobiles24’s unique catalog of the latest and best sounds
– Bring your screen to life with vivid wallpapers and custom themes, including launcher themes
– Super fast, smart search engine to find that “hidden gem”, be it a ringtone, alert tone, theme, live wallpaper, app or game.
– Discover the best and most popular games, new and trending apps quickly and easily
– Browse our large collection of free mobile downloads, custom made and exclusive to Mobiles24 via our easy to use navigation and category menu.
– Enjoy downloads from abstract wallpapers to funny ringtones, filters, landscape and texture wallpapers to romantic ringtones, pattern wallpapers to instrumental music – Mobiles24 has something for everyone!
– Synchronize your favorite downloads for easy access across multiple devices

Ringtones

– Assign ringtones and alerts to individual contacts; find that perfect ringtone alerting you to calls from friends, or foes!
– Tired of native alerts? Download notification sounds and set them as your message alert or as your alarm sound

Wallpapers

– Set wallpapers as your home screen background and your lock screen
– Super High definition (HD), pixel perfect wallpapers and backgrounds that maximize screen space making them ideal for all of your devices.
– Built-in image cropper to keep wallpapers in proportion to your screen and to support parallax (moving background) enabled launchers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *