దేవుడా ఈ మ్యాప్ రా బాబు ఇది ఒక యాప్ లో ఇన్ని ఫీచర్స్ నా || Mind Blowing New Android App

దేవుడా ఈ మ్యాప్ రా బాబు ఇది ఒక యాప్ లో ఇన్ని ఫీచర్స్ నా || Mind Blowing New Android App

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఇలాంటి అప్లికేషన్ ని మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు దీనివల్ల మనకు ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఒకే మల్టీటాస్కింగ్ ఆప్స్ని వాడొచ్చు అది కూడా సింగిల్ టైం లో ఏది కావాలి అనుకుంటే అది.

అయితే చూడండి కింద మీకు ఒక downloading కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి మాస్టర్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా అడిగితే వాటిని గ్రైండ్ చేయండి దాని తర్వాత చూడండి ఉంటుంది అనేది దాంట్లో మీకు రకరకాల మూడు నాలుగు టీమ్స్ కనిపిస్తాయి మీకు నచ్చిన దీనిపై నెట్ ఆఫ్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మీరు మీయొక్క మొబైల్ కారణాలతోనే ఆర్ ఆప్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది కూడా ఒకే ఒక అటెంప్ట్ తో అంత అద్భుతంగా ఈ అప్లికేషన్ మనకు పని చేయడం జరుగుతుంది ఇదొక్కటే కాకుండా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ కేవలం ఒకే ఒక యాప్ లో ఉంది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేయాల్సింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నిజంగా సూపర్ అంటారు ఒక్కసారి చేసిన తర్వాత.

FEATURES

★ Unobtrusive: Swipe Master only appears when you want it to, and disappears when you’re done, never covering or cluttering up your beautiful desktop.
★ Intelligent: Swipe Master cleverly anticipates and organizes your apps based upon importance and your past usage behavior.
★ Lightweight: Swipe Master is small at just 3MB+ large, and optimized to provide a clean and smooth user experience.
★ Favorites: Add and arrange up to 9 of your favorite apps to always be within your reach.
★ Toolbox: Customize which commonly-used shortcuts and switches can also be accessed with a single swipe. Easily switch on/off your flashlight, wifi, rotation lock or adjust your screen’s brightness.
★ Themes: Swipe Master includes a variety of colorful themes to match your desktop or personality, with exciting new themes coming soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *