జియో మనకు చెప్పకుండా సీక్రెట్ గా దాచిపెట్టిన ఫ్రీ డేటా ఈ విధంగా తీసుకోండి || jio free Add-on data

జియో మనకు చెప్పకుండా సీక్రెట్ గా దాచిపెట్టిన ఫ్రీ డేటా ఈ విధంగా తీసుకోండి || jio free Add-on data

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో జిఓ మనకు తెలియకుండా సీక్రెట్ గా దాచిపెట్టిన ఫ్రీ డేటా ని ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలో చెప్తాను,

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక మై జిఓ యాప్ డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి మై జియో అప్లికేషన్ ని ముందుగా మీరు అప్డేట్ అన్న చేసుకోండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకున్నాక సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు కింద మూడవ ఆప్షన్ అనేది రెడీమి ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసినట్లయితేఅక్కడ మీకు మీకు సంబంధించిన ఫ్రీ డేటా అది ఫైవ్ జి బి కావచ్చు 2 జిబి కావచ్చు మొత్తానికి మూడు నెలల పాటు ఈ డేటా మనకు ఫ్రీగా లభిస్తుంది వాటిని మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే పైన పంపిన టాప్ చేయండి చేసినట్లయితే మీ మొబైల్ కి కన్ఫర్మేషన్ అడగడం జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాక ఆటోమెటిగ్గా డేటా అంతా ప్రెసెంట్ నడుస్తున్న ప్లాన్లు ఆడ్ ఐపోవడం జరుగుతుంది అది మనకు ప్లాన్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైరీ డిపి అయిపోతుందో అప్పటి వరకు ఇది మనకు పని చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మీ డైరీ డేటా లిమిట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మనకు ఫ్రీగా use కావడం జరుగుతుంది చాలామందికి ఈ సీక్రెట్ ఫ్రీ డేటా ఎవరికి తెలియదు మీరు చాలా ఈజీగా రన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *