కొత్తగా వచ్చి రాత్రికి రాత్రి Viral అవుతున్న కింగ్ లాంటి జబర్దస్త్ Android App 100% చూడగానే ఫిదా అయిపోతారు

కొత్తగా వచ్చి రాత్రికి రాత్రి Viral అవుతున్న కింగ్ లాంటి జబర్దస్త్ Android App 100% చూడగానే ఫిదా అయిపోతారు

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు మీకు అందర్నీ అట్రాక్టివ్ చేస్తున్న అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ అప్లికేషన్ ని మీరు ఒక్కసారి చూశారా అనుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా ఉండలేరు ఇది ఒక గ్యాలరీ అప్లికేషన్ దీంట్లో ఉన్నంత ఫీచర్స్ మరి ఇంకా ఏ అప్లికేషన్ లో కూడా ఉండదు.

ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి దీనికోసం కింద మీకు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన యాడ్ చేసి గ్యాలరీ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఒక్కసారి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ను ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీ ఫొటోస్ మీకు ఒక రేంజ్ లో 3d లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ త్రీడీలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లుక్స్ ఉంటాయి మీరు ఏ యాంగిల్ లో చూడాలి అనుకుంటే మీ ఫొటోస్ ని యాంగిల్ లో చూడొచ్చు ఎవరైనా సరే మీ ఫోటోస్ ని చూశారు అనుకోండి నిజంగా ఫిదా అయిపోతారు మీ ఫొటో నార్మల్ గా ఉండొచ్చు కానీ అది చూపించే విధానం మాత్రం చాలా అంటే చాలా సూపర్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నిజంగా సూపర్ అంటారు.

 3D Gallery

Super fast gallery with cool 3D styles, PIN lock for hidden albums and best innovative display.
Well-designed gallery replacement for the built-in phone gallery with copy, move and delete functions for SD Card photos.
Free, Fast, next generation modern photo gallery with special animated gallery looks and smooth gallery user interface.

With Vyomy Gallery, you can:
Enjoy 3D Styles
Make your gallery photos alive with 3D styles like spiral, helix, circle and many more.
Enhance gallery photos as per your choice using pinching in different 3D styles.
Change styles using just one tap on Action bar icon and witness cool 3D animations.
Cool 3D animation on single tap and double tap on gallery photo.

Hide Private Albums
Set up PIN Lock for hidden albums. Easy to hide, unhide and view private albums in best innovative way.

Create & Share WhatsApp Stickers
Use gallery as personal sticker for WhatsApp – WAStickerApps to use your favourite photos as WhatsApp Sticker Packs and share them with your loved ones and friends.

Organize your gallery
Quickly search thousands of gallery photos and use delete, copy and move to organize your gallery photos.

Slideshow
Play slideshow of gallery photos instantly in a high quality slideshow.
Set background music for slideshow from gallery settings.

Share
Easily share groups of photos and videos from your gallery, with just a tap!
You can share your pictures to social networks like Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Flickr, G+ etc.

Gallery Features
* Auto-style change on position/orientation change of device.
* Start browsing photos in gallery where you have left last time instead of starting again from first image
* Folder Exclude & Restore
* Folder Hide & Unhide with PIN lock
* Set any image as Background
* Configurable Auto Hide Action bar
* Customize from gallery settings
* Play video as Hologram Video
* Play video in VR-mode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *