కనీవినీ ఎరుగని Viral అవుతున్న అద్భుతమైన Mobile App || దూరంలో ఉన్న నా photos ని HD లో capture చేస్తుంది

కనీవినీ ఎరుగని Viral అవుతున్న అద్భుతమైన Mobile App || దూరంలో ఉన్న నా photos ని HD లో capture చేస్తుంది

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో ఇంతవరకు మీకు ఎవ్వరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను మీరు ఒక్కసారి ఈ అప్లికేషన్ చూసాడనుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా ఉండలేరు ఎందుకంటే 8 ఫీచర్స్ ఒకే అప్లికేషన్లు ఉంటాయి కాబట్టి పైగా ఎంత దూరంలో ఇమేజ్ ను కూడా చాలా అద్భుతంగా హెచ్డి క్లారిటీ తో క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఈ అప్లికేషన్.

అయితే చూడండి దీనికోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తుంది దాని పైన టాప్ చేసి స్మార్ట్ టూల్స్ అనే అప్లికేషన్ మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే వాటిని గ్రాండ్ గా ఆలోచించండి దాని తర్వాత అప్లికేషన్లు 8 ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఒకటీ కంపాస్ స్పీడోమీటర్ మ్యాగ్నెట్ ఫైర్ నైట్ విజన్ ఇలా ఎన్నో ఫీచర్స్ అప్లికేషన్లు అవి లేబుల్ ఉంటాయి వీటిని ఎంత దూరంలో ఉన్న వ్యక్తి ఫోటోను కూడా హెచ్డి క్లారిటీ తో తీయవచ్చు ఇది ఒక అద్భుతమైన అప్లికేషన్ ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన అప్లికేషన్ ట్రై చేసి చూడండి మీకు చాలా యూస్ అవుతుంది.

Welcome the new generation of smart tools! Enjoy every moment of using your favorite tools with the combination of our great design and sophisticated technologies! All the best smartphone tools combined in one app: Compass, Speedometer, Binoculars and Zoom Camera, Altimeter, Magnifier, Night Vision Photo and Video Recorder, Flashlight and GPS Locations.
Description of each tool is presented below:

1.Compass Pro
Compass Pro is the app for professionals as well as amateurs! Compass Pro is a real compass! It shows device real-time orientation to magnetic fields. It’s displays lot of useful information like location, altitude, speed, magnetic field, barometric pressure, etc.
Compass Pro is easy to use. Following a particular bearing is easier too. Just tap on button to set a particular bearing and the app will then draw a red arc around the inside of the compass circle to indicate how far you’re deviating from your set course.

2. Speedometer GPS SPEED LIMIT ALERT SYSTEM
This application is a GPS-based most accurate (we create speedometers since 2010) – Switch between car speedometer and bike cyclometer. – High low speed limit alert system – HUD Mode Switch between mph or km/h mode. – Imperial and Metric unit settings. – Speed calibrate refresh button. – GPS accuracy indicator. – GPS distance accuracy indicator. Track information – Start time. – Time elapsed. – Distance. – Average speed. – Max speed. – Altitude. – Time tracking. – Tracking location on map. – Ability to turn tracking off/on. – Longitude, latitude coordinates. Map integration – Satellite maps mode. – Hybrid maps mode. – Standard maps mode. – Tracking location changes trajectory. Share
- Start, end points, coordinates link email sending
- Map screenshot email sending .Weather  – Temperature information. – Wind – Visibility – Sunrise,Sunset 
- High/Low Temperature.

3. Binoculars Pro Shooting 45X Zoom PHOTO AND VIDEO
HIGH QUALITY IMAGE PROCESSING ZOOM
Binoculars 45X Zoom Camera (Photo and Video).
Binoculars 45X Zoom Camera is an image zooming tool with the real-time image processing. it’s the best application to see the small things or object which are not clearly visible to the normal eye
• 45x zoom • Amplifier • Saturation • Light mode • Autofocus • Front, rear camera • Flashlight
• Built In library • Sharing • Sun and Moon locator • Sunrise, transit and sunset times for the Sun and Moon
• Location permission is needed for sun and moon locator feature, because sun and moon positions related to your location
•

4. Altimeter GPS+
Modern Altimeter GPS+ app is for folks who care for hiking and biking in mountainous terrain. GPS is getting very accurate in terms of distance indication. The choice between unit system is perhaps an important thing, just for your convenience the app is being equipped with both of them (Imperial and Metric). Surprisingly strong barometer measures the weight of the air pressure above a given point and determines elevation of two points.

5. Magnifier Optical EyeGlasses 30x zoom Photo Video
You don’t need to worry whether or not your glasses fit to your face correctly. While the idea of a virtual fitting isn’t altogether novel. Optical Eyeglasses 30x zoom with flashlight are normally used for vision correction. It’s superb technology that really works and could save a lot of people a lot of embarrassment.

6. Flashlight
Free LED torch Flashlight for your Phone. Galaxy Flashlight is one of the brightest torch LED flashlight apps available in Play Store.

7.Night Vision Camera (Photo & Video)
The application takes real pictures and videos at the lowest luminosity without any additional appliances. Application utilises a breakthrough technology, pushing all the computing and hardware abilities of your phone to the limit, thus producing an outstanding effect.

8. GPS Location Info, SMS Coordinates
Track your location, detect address of location and share location with friends.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *