ఓకే click తో WhatsApp లో ఇలా రాసి పంపండి చాలు దెబ్బకు ఎదుటివాళ్ళు ఫిదా అయిపోతారు

ఓకే click తో WhatsApp లో ఇలా రాసి పంపండి చాలు దెబ్బకు ఎదుటివాళ్ళు ఫిదా అయిపోతారు

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ వాట్స్అప్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూపిస్తాను అదేంటంటే మనకు సంబంధించిన విషయాన్ని విశేష్ రూపంలో emojis తో ఏవిధంగా చెప్పాలో ఈ పోస్ట్ లు మీకు కరెక్ట్ గా చూపిస్తాను ఈ విధంగా మీరు పంపినట్లయితే ప్రతిఒక్కరు ఫిదా అవ్వాల్సిందే

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి ఎమోజి లెటర్ మేకర్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఏదైనా పరిమిషన్ అడుగుతుంది ఆ పర్మిషన్ అన్నిటినీ గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ గా మీకు ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత మీరు ఏ లెటర్ టైప్ చేసినా అది ఏ రూపంలో మీకు రావడం జరుగుతుంది మీరు ఐ లవ్ యు అని రాసినట్లయితే కింద మీకు పెద్దగా ఐ లవ్ యు అనే లెటర్ తో ఒక పెద్దగా మ్యాటర్ రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీరు టైప్ చేసి ఎదుటి వాళ్ళకి పంపించినట్లు అయితే ఎదుటి వాళ్లు ఆటోమేటిక్గా ఫిదా అయిపోతారు ఆ రేంజ్ లో ఈ ట్రిక్ మనకు పని చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా ఫిదా ఫిదా అయిపోతారు,

Write letters in the text box and then choose emoji from the collection that exists for Android.
To open the emoji keyboard, press the key near the space containing the smiley. You can also copy the desired emoji from WhatsApp and paste here.

Note that the WhatsApp deletes spaces and new lines at the beginning of the message string, so when copying the emojis, a dot (.) is added to the head of the message.

If your device localization is right-to-left, you can invert the output horizontally through the floating menu.

You can share the message either as text or as an image or just copy it.

Impress your friends with a stunning message of emoji letters!
😍😊😎❤💖👏👍🏻

💚
💛💙💜
❤💗 💚💛
💙💜 ❤💗
💚💛 💙💜
❤💗💚💛💙💜
❤💗💚💛💙💜❤
💗💚 💛💙
💜❤ 💗💚
💛💙 💜❤

Text is recommended for vertical orientation.
Image is recommended for horizontal orientation.

😍 Customizable text
😊 Copy to clipboard
😎 Easy to share

You’re welcome to try out the beta version of the app and be the first to discover new features!
Scroll down to “Become a beta tester” and click “I’m in”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *