ఓకే క్లిక్ తో మీ Mobile నీ సూపర్ గా ఇలా మార్చేయంది || most powerful amazing Android hidden trick

ఓకే క్లిక్ తో మీ Mobile నీ సూపర్ గా ఇలా మార్చేయంది || most powerful amazing Android hidden trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్టు లో మీకు ఇంతా వరకు మీకు ఎవరు చెప్పని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ట్రిక్ నీ చూపిస్తాను ఒక్కసారి మీరు గనక చూశారు అనుకోండి జీవితంలో మళ్లీ మర్చిపోరు జనరల్ గా మీ మొబైల్ మీరు చేసినప్పుడు బ్యాగ్రౌండ్ ఇలాంటి వాల్పేపర్ సెట్ చేసిన మనకు అంత కానీ నేను ఈ వీడియోలో పరిచయం చేయబోయే వాల్పేపర్ ని ఒక్కసారి సెండ్ చేశారు అనుకోండి మొబైల్ కి ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అందమనేది రావడం జరుగుతుంది బ్యాటరీ ఎంత సేపు కావడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఏమీ చేయలేరు కావడమే కాకుండా మీ మొబైల్ కి లుక్ ఇవ్వడం.

అయితే చూడండి దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి ముందుగా Magic Fluids అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సింది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి దాని తర్వాత కింద మీకు కనిపిస్తుంటాయి దానిపైన డ్రాప్ చేసి వాల్పేపర్గా సెట్ చేసుకున్నట్లయితే చాలు మీ పని అయిపోతుంది తర్వాత ఒక్కసారి మీ మొబైల్ లో చూసుకోండి జీవితం మారిపోవడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు చేయవలసిన ట్రై చేసి చూడండి.

Touch the screen and be amazed by what your phone can do! Amazing, lifelike visualization of fluid physics that you can interact and play with. Gorgeous graphics effects give a out of this world feel. Experiment with infinite configurations, find the perfect one, and – best of all – make it your live wallpaper!

TOUCH THE SCREEN and enjoy hypnotizing motion of fluid swirls moving around, sometimes slow, quiet and elegant, other times dynamic, satisfying and trippy.

CALM DOWN AND RELAX as you draw and watch peaceful flows evolve in space and eventually settle down into colorful patterns. Magic Fluids will help you sleep, meditate, restore balance, relieve stress and anxiety.

GET CREATIVE and, with a touch of your finger, bring to life stylish patterns of paint and particles. If you like abstract digital art or acrylic pour painting, you’ll love Magic Fluids! You can create impressive eye-catching designs that look like swirls, galaxies, liquid, fire, light, smoke, lava and much more!

DOODLE ON YOUR HOMESCREEN – Magic Fluids can be used as a Live Wallpaper as well as a regular app.

Fluid animation in your pocket! Touch the screen and create beautiful motion of colorful smoke and water. Calm down and relax as you watch trippy, magical swirls of flowing colors. Get artistic and design creative, satisfying patterns of paint and particles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *