ఒకే క్లిక్ తో మీ WhatsApp Background లో లో మీకు నచ్చిన ఫోటో పెట్టి అందరికీ షాక్ ఇవ్వండి

ఒకే క్లిక్ తో మీ WhatsApp Background లో లో మీకు నచ్చిన ఫోటో పెట్టి అందరికీ షాక్ ఇవ్వండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని వాట్సాప్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూసాను అదేంటంటే జనరల్ గా మనం వాట్సాప్ బ్యాగ్రౌండ్ చేంజ్ చేయాలి మనకు నచ్చిన విధంగా ఫొటోస్ ని సెట్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా కష్టం అవుతుంది కానీ నేను ఈ పోస్ట్ లో చెప్పిన విధంగా మీరు చేసినట్లయితే సెకండ్స్ లో మీ వాట్సాప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు నచ్చిన రేంజిలో చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి Waplus అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మీ వాట్సాప్ chats ఉంటాయి కదా వాటిని బ్యాకప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

తీసుకున్న తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి డైరెక్ట్ అది వాట్స్అప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ మీరు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ తో ఏ విధంగా రిజిస్టేషన్ చేసుకుంటారు అదేవిధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత అక్కడ మీకు బ్యాకప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు సంబంధించిన ఆల్ ఫొటోస్ వీడియోస్ ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదో వాట్సప్ అదేవిధంగా బ్యాక్అప్ కావడం జరుగుతుంది అందులో మీకు నచ్చిన థీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన ఈజీగా ఈ మెథడ్ తో మీరు అఫీషియల్ వాట్సాప్ ని ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారు అదేవిధంగా దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఇవ్వడం జరగదు కానీ మీకు నచ్చిన బ్యాగ్రౌండ్స్ మాత్రం ఇలా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Dual accounts
– clone and run two WhatsApp accounts simultaneously
– Balance work & life
– Provides privacy, leaving no trace in the phone system

Sticker Maker for WhatsApp
– Create your own sticker packs for WhatsApp.
– Memes or any photos from your phone will work.

Themes for WhatsApp
– Use themes to style your unique space.
– A list of customized themes are ready for users to apply.
– Switch different themes by one-tap.

NO ADS, completely FREE

DISCLAIMER –
1. The app is not affiliated by WhatsApp
2. The app complies to WhatsApp TOS related to distribution of WhatsApp Stickers
3. App does not store any user’s information
4. There may be themes created by the user. If you believe any content infringes your copyright,