ఒకే ఒక్క క్లిక్ తో మీకు ఎదుటివాళ్ళు ఎవరితో ఏం చేస్తున్నారు అంతా మీ Mobile లో చూడండి || Mind Blowing Android Trick

ఒకే ఒక్క క్లిక్ తో మీకు ఎదుటివాళ్ళు ఎవరితో ఏం చేస్తున్నారు అంతా మీ Mobile లో చూడండి || Mind Blowing Android Trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పండి ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను దీని ద్వారా ఏం చేయాలి అంటే ఎదుటి వ్యక్తి వాళ్ల మొబైల్ లో ఏమి చేస్తున్నారు అనేది మొత్తం నీ మొబైల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు.

అయితే చూడండి దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు కింద మీకు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టైప్ చేసి ముందుగా సూపర్ బ్యాక్ అప్ అనే అప్లికేషన్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగేవాడిని గ్రాండ్ గా ఆలో చేయండి దాని తర్వాత అందులో మీకు ఏం కావాలంటే అది అవైలబుల్ లో ఉంటుంది మీరు ఎస్ఎంఎస్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు కాల్ రికార్డింగ్స్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు కాంటాక్ట్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు మొబైల్ లో ఏమి చేస్తున్నారు చూడొచ్చు ఒక్కసారి తీసుకుని తర్వాత పైన ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని యొక్క వాట్సాప్కి సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు ఎవరు మొబైల్ యొక్క డీటెయిల్స్ చూడాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ మొబైల్లో చేయవలసి ఉంటుంది మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టుకోవడానికి సూపర్ గా పని చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి.

The fastest data backup and restore tool on Android phones!
You can backup applications, contacts, text messages, call history, bookmarks, calendars to your SD card, Gmail, or Google Drive
You can share installation APK file to your friends by one tap.
You will never lose your data again!

★Important Notice #1
If you intend to do a factory reset on the phone, please make sure default backup folder is in your external SD card before doing it. If not, please copy the entire backup folder (“SmsContactsBackup” by default) to your external SD card

★Important Notice #2
Since Android M 6.0, access bookmarks from 3rd party application is disabled, so Super Backup cannot backup and restore bookmarks.

★Important Notice #3
If you schedule automatic backups, and you use some apps such as Task Killer or Memory Clear, please make sure you had add Super Backup into their White List or Ignore list. Otherwise Super Backup can not run in background, and automatic backups will not work.

★Important Notice #4
When you finished the SMS restore process, but the messages were not displayed in your default SMS app, please try to reboot your device.

Features:
– Backup apps to SD card
– Backup download links for installed apps on Google Play
– Backup & restore app’s data(need root)
– Batch restore apps from SD card (need root)
– One tap to share APK files
– Backup Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to SD card
– Restore Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars from SD card
– Can select SMS conversations to backup
– Schedule automatic backups
– Auto-upload scheduled backup files to your Google Drive or Gmail
– Can download backup files from Google Drive
– User can change backup folder path in Settings
– Can backup Contact’s group and picture properties

– Call Recorder: Support backup your voice call recording. It can perfectly record the phone call voices to mp3 files. Record both sides voice clearly! (★Not supported since Android 10 ★)

About Permissions:
READ YOUR TEXT MESSAGES (SMS OR MMS)/EDIT YOUR TEXT MESSAGES (SMS OR MMS)
These permissions are used to backup & restore your SMS

READ YOUR CONTACTS/MODIFY YOUR CONTACTS
These permissions are used to backup & restore your Contacts

WRITE WEB BOOKMARKS AND HISTORY/READ YOUR WEB BOOKMARKS AND HISTORY
These permissions are used to backup & restore your Bookmarks

READ CALENDAR EVENTS PLUS CONFIDENTIAL INFORMATION/ADD OR MODIFY CALENDAR EVENTS AND SEND EMAIL TO GUESTS WITHOUT OWNERS’ KNOWLEDGE
These permissions are used to backup & restore your Calendars

READ CALL LOG/WRITE CALL LOG
These permissions are used to backup & restore your Call logs

RECORD_AUDIO
These permissions are used to recording your voice call

Translations:
– Italian- Thanks to Emmanuel Avetta
– Portuguese – Thanks to Emmanuel Avetta
– Korean – Thanks to 장승훈
– Hungarian – Thanks to Balu & Hevesi J.
– Turkish – Thanks to Fatih Fırıncı
– Arabic – Thanks to Falcon Eye
– Polish – Thanks to Alvin Świtała
– Russian – Thanks to Сергей Приклонский, Mikhail Medvedev
– Ukrainian – Thanks to Mikhail Medvedev
– Czech – Thanks to Renek