ఎదుటి వ్యక్తి మీ Number ని Blacklist లో పెడితే స్వయంగా మీరే ఆ నెంబర్ ని Unblocking చేసి చాలా ఈజీగా వాళ్ళకి Calls చేయండి ఇలా

ఎదుటి వ్యక్తి మీ Number ని Blacklist లో పెడితే స్వయంగా మీరే ఆ నెంబర్ ని Unblocking చేసి చాలా ఈజీగా వాళ్ళకి Calls చేయండి ఇలా

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూసి ఇస్తాను అదేంటంటే మీకు ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తి మీ నెంబర్ ని బ్లాక్ లిస్టులో పెడితే ఆ వ్యక్తికి మీరు తిరిగి కాల్ చేయడం ఎలాగో నేను ఈ పోస్ట్ లు చూసి ఇస్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవండి అలాంటప్పుడే కంప్లైంట్ ప్రాసెస్ అర్థం కావడం జరుగుతుంది.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పేట ఆఫ్ చేసి ఫ్రీ కాల్ వరల్డ్ వైస్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న స్పాట్లో అప్లికేషన్ను ఓపెన్ చేయగానే మీకు 1000 పాయింట్స్ ఫ్రీగా రావడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఆ పాయింట్స్ మీరు ఎవరికి కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి కాల్ చేసి మాట్లాడవచ్చు వాళ్లు మీ నెంబర్ ని బ్లాక్ చేసిన సరే ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు చేసినట్లయితే మీ రియల్ నెంబర్ వెళ్ళలేదు చేసిన ప్రతిసారి ఒక కొత్త నెంబర్ తో ఎదుటి వాళ్లకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్లు మీ నెంబర్ ని బ్లాక్ చేసిన సరే కానీ ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు ఫ్రీగా కాల్స్ చేసుకోవచ్చు ఎంతగా బ్లాక్ చేసిన పర్వాలేదు దీంట్లో మీకు కావలసిన పాయింట్లు మాత్రమే అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మాత్రమే మీకు పాయింట్స్ ఎక్కువగా రావాలి అనుకుంటే చిన్న చిన్న యాడ్స్ చూస్తే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా రావడం జరుగుతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ ని invite చేయడం ద్వారా కూడా పాయింట్స్ ని చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో సంపాదించుకుని ఎవరికి కావాలనుకుంటే వాళ్లకు మీరు కాలనీ చేయొచ్చు బ్లాక్ చేసిన నంబర్ కి కూడా.

Call Global app can help you to contact your all global friends, to any mobile & landline, even if they have no network access.

Install to got 2000 credits, make call now. invite to got 5000 credits.

No contract, no hidden fees, better than any cheap international call app.

Call Global Calling app is VOIP phone call app, support G.729 G.711 etc, it make free international calls from global countries.

【Features】
★ No Phone Bills
– Free Calling allows you to make international calls to global country across the globe, even if the recipient has no Internet connection.

★ Clear & Stable Calling
– Dial away and make high quality phone calls with voice quality that is crystal clear, just like making phone calls from a landline!

★ Unlimited Call Credits
– You have many choices to earn credit, the most simple just need one tap. Earn more credits via completing some funny tasks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *