ఈ Mobile volume button సీక్రెట్ trick చూస్తే షాక్ అవుతారు || most powerful volume button secret tric

ఈ Mobile volume button సీక్రెట్ trick చూస్తే షాక్ అవుతారు || most powerful volume button secret trick

అయ్యో! అప్లికేషన్ లాకర్ అంటే స్క్రీన్ పాస్వర్డ్లో ఏదైనా ఉపయోగించదు. పిన్ ఆధారిత లేదా నమూనా ఆధారిత లాకింగ్ సిస్టమ్.

మేము వాల్యూమ్ కీ నమూనాను పాస్వర్డ్గా ఉపయోగిస్తాము. అప్గ్రేడ్ UP అప్ లాంటి వాల్యూమ్ కీలను ఉపయోగించి మీరు ఏ నమూనాను తయారు చేయవచ్చు. – అప్లస్ Applock పూర్తిగా అదృశ్య ఉంది. – అప్లు Applock ScreenLock అత్యంత భద్రమైన screenlock ఉంది. – అప్లు Applock ScreenLock ఉపయోగించి ఎవరూ మీ ఫోన్ అన్లాక్ చేయవచ్చు. – అప్లు Applock ScreenLock ఉపయోగించి ఎవరూ కూడా ఫోన్ లాక్ గమనించవచ్చు. – అప్లస్ Applock ScreenLock ఎంచుకోవడానికి వివిధ శైలులు ఉన్నాయి. – అప్లు Applock అనువర్తనాలు లాక్ అత్యంత సురక్షిత మార్గం. – ఎవరూ కూడా మీ అనువర్తనం Oops Applock తో లాక్ గమనించవచ్చు. – అప్లస్ Applock సులభం. – అప్లస్ Applock ఉపయోగించడానికి సరదాగా ఉంటుంది. – అప్లు Applock ఏ అప్లికేషన్లు లాక్ చేయవచ్చు. – మీరు అలోప్స్ Applock తో ప్రతి లాక్ App లాక్ స్క్రీన్ కోసం వివిధ నేపథ్య సెట్ చేయవచ్చు. – పారదర్శక మరియు నలుపు నేపథ్యం మీ అప్లికేషన్ కష్టం ఉంటే చేస్తుంది. – ఊప్స్ Applock ఉపయోగించి కస్టమ్ నేపథ్యాలు తో ఫూల్ స్నేహితులు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *