ఇప్పుడు మీ Mobile Battery ని కేవలం 20 నిమిషాల్లో Full Charge చేయండి || Android battery fast charging trick

ఇప్పుడు మీ Mobile Battery ని కేవలం 20 నిమిషాల్లో Full Charge చేయండి || Android battery fast charging trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ ట్రిక్ ని చూపిస్తాను దీన్ని గనక మరియు చేసినట్లయితే మీ యొక్క మొబైల్ బ్యాటరీ కేవలం 20 నిమిషాల్లో ఫుల్ చేయొచ్చు 100% ఇది జెన్యూన్ అండ్ వర్కింగ్ ట్రిక్ నేను లైవ్ లో యూస్ చేసి మరీ చెప్తున్నాను,

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన అంటే ఆఫ్ చేసి Ultra Fast 5x అనే అప్లికేషన్ నీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి
దాని తర్వాతమీ మొబైల్ చార్జర్ కనెక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకు ఆప్టిమైజ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన చేయవలసి ఉంటుంది స్పీడ్ గా ఛార్జింగ్ కాకపోవడానికి అక్కడ అది అది ఆఫ్ చేయమని వాటన్నిటికీ మీరు ఆఫ్ చేయవలసి ఉంటుంది దాని తర్వాత మీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ లో పెట్టండి కేవలం 20 నిమిషాల్లో మీ యొక్క ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ కావడం జరుగుతుంది ఇది నాది 100% గ్యారంటి,

Ultra Fast Charging 5x is new free battery charging application that help to kill all the background processes just with single click.

Ultra Fast Charging 5x charge smartphones very fast and in few minutes than before. Fast battery charger reduce your charging time up to 30-50% and your mobile phone charged fully just in 30-50 minutes.

Ultra Fast Charging 5x helps you scan all services that are consuming phone battery including Bluetooth, GPS, wifi, Mobile data, High screen brightness, Screen timeout etc.

Ultra Fast Charging 5x helps you close all services consuming battery on one screen. It further contains battery health diagnostics to further checks battery health and finds battery health status.

Ultra Fast Charging 5x not only improves charging time but also extends your battery time. To keep running fast charger in background press ‘home’ button.

✓ Our app is very easy to use and there is no complex process. Just download and install it from Play Store for Free on your android Smartphone or tablet. Tap the optimize button and we will take care of the rest. It’s all.

✓ Once you install our app you will benefit from our fast and smart charging feature that will help your phone to be charged super fast. You will see a big difference between charging your phone with and without Fast Battery Charger 5x.

✓ We guarantee that you will get at least 50% more of battery life with our app. It was developed by android specialists and they implemented the latest technologies to help you to get more battery life.

✓ Your battery is running out of energy super fast ? Want to have better battery performance? Our app helps you to increase battery life and have better battery performance.

✓ Detailed battery information within the main screen of the app. You will be able to see the percentage of battery energy as well as Temperature in C°, Voltage of battery and finally the level.

✓ The best thing in our longer battery life app is that you can use it for Free without paying any fees or special memberships. Enjoy it for Free!

✓Once you activate our longest battery life app, you don’t have to touch it again, because it runs in background and automatically. We will save your battery without opening our app.

✓ Inside the Battery details section of our optimize battery app you will be able to find many details and information about you battery life.

✓ With Fast Battery Charger 5x, you can easily activate or deactivate WiFi network, Bluetooth, Brightness, Rotation, Sound and Timeout. Don’t forget that those settings steal your battery energy

✓ Nice and User-friendly UI.

✓ Shows the battery capacity in the app.

✓ Automatically activates fast charging mode.

✓ Automatically turn off wifi, 3G.

✓ Automatically turn off Bluetooth

 

How to use Ultra Fast Charging 5x
1. Launch the app and turn on the fast charge mode.
2. It will automatically boost your charging speed when you connect the charger next time.
3. Ultra Fast Charging 5x Up to 15-30% faster than other apps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *