ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా calls చేయండి ఎంతసేపయినా మాట్లాడండి ఫ్రీగా కానీ మీ రియల్ number వెళ్లదు || call unknown number app

ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా calls చేయండి ఎంతసేపయినా మాట్లాడండి ఫ్రీగా కానీ మీ రియల్ number వెళ్లదు || call unknown number app

ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూపిస్తాను దీన్ని యూస్ చేసి మీరు ఎవరికైనా కాల్ చేయండి అది కూడా ఫ్రీగా కానీ మీయొక్క రియల్ నెంబర్ ఎదుటి వాళ్లకు ఇవ్వడం జరగదు అంత అద్భుతమైన ట్రిక్స్ ఇది,

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఒక డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది దానిపైన టాప్ చేసి గ్లోబ్ ఫోన్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత ఆ అప్లికేషన్లు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ మొబైల్ నెంబర్ని ఇచ్చేసి మీరు విశేషం అయిపోతుంది దాని తర్వాత రైట్ కార్నర్ లో యాడ్ చేసి ఫోన్ డాట్ కం లోకి వెళ్ళండి అందులో మీకు ఫ్రీ కాల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దానిపైన అప్ చేయండి అందులో కంట్రీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇండియా దాని తర్వాత కింద మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుంది మీరు ఎవరికైతే కాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేసి కింద కాలనీ ఆప్షన్ యాప్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది కానీ రియల్ నెంబర్ వెళ్లడం జరగదు మీరు ఎంతసేపైన మాట్లాడుకోవచ్చు అది కూడా ఫ్రీగా దీంతో పాటుగా ఈ యాప్ లో ని మనకు ఎస్ఎంఎస్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఏ నెంబర్ కి కావాలనుకుంటే ఆ నంబర్ కి ఎస్ఎంఎస్ పంపచ్చు కానీ మీరు వెళ్ళడం జరగదు.

Globfone allows you to send text messages (SMS) to your friends and family anywhere in the world for FREE. Also, the receiver does not need to have the Globfone App installed on their phone. You can also send and receive Globfone direct chat messages on Globfone.

GLOBFONE IS COMPLETELY FREE TO USE. However, WE URGE YOU TO UNDERSTAND THAT;
– There will be Ads running on this App (this is how we keep it running)
– There is a daily limit to the number of SMS users can send.
– On some very rare occasions, we may be forced to use economic SMS routes, so you may not get delivery reports, and in some very unlikely instances, your SMS may not be delivered to the recipient.
– Globfone is not meant or created to be used as an emergency messaging system.

Globfone currently covers more than 90% of all international GSM networks, and we are looking to expand our coverage even more. Globfone messenger is part of a Free Online Phone Project- Globfone.com. Globfone seeks to provide telecommunication services such as SMS and International calls to users across the globe for free.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *