ఇప్పుడు మీరు ఎంత కావాలో అంత calls చేయండి Free గా కానీ ఎదుటి వాళ్లకు మీ Real Number వెళ్ళదు || free call app

ఇప్పుడు మీరు ఎంత కావాలో అంత calls చేయండి Free గా కానీ ఎదుటి వాళ్లకు మీ Real Number వెళ్ళదు || free call app

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆండ్రాయిడ్ హీరోయిన్ సీక్రెట్ చేయిస్తాను దీన్ని యూస్ చేసి మీరు ఎవరికి కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎంత సేపు అనుకుంటే అంత సేపు ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఎదుటి వాళ్లకు మీయొక్క రియల్ నెంబర్ వెళ్లడం జరగదు ఏదో ఒక ఫేక్ నెంబర్ తో కాల్ వెళ్లడం జరుగుతుంది ఇది ఒక అద్భుతమైన సీక్రెట్ ట్రిక్ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా కింది వరకు చదివినట్లయితే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది.

ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి ముందుగా ఇండియా అప్లికేషన్ ని డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా అడిగితే మాత్రం వాటిని గ్రాండ్ గా చేయండి. దాని తర్వాత అందులో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకో కానీ మీకు 500 ఫ్రీ గా వస్తాయి దాని తర్వాత మీరు ఎవరికైనా కాల్ చేయాలి అనుకుంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో మీకు ఫ్రీ క్రెడిట్స్ కావాలి కాబట్టి మీరు అక్కడ అ క్రెడిట్ ఆప్షన్ పైన టాప్ చేసి అన్లిమిటెడ్ టైం అని చూసినట్లయితే అన్లిమిటెడ్ క్రెడిట్ ఫ్రీ గా వస్తాయి ఆ వచ్చిన ఫ్రెండ్స్తో మీరు ఎవరికి కావాలనుకుంటే వాళ్ళతో ఒక ఆట ఆడుకోవాలి చు ఎంత సేపు చేస్తే అంత సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ మీ రియల్ నంబర్ వెళ్లదు ఏదో ఒక ఫేక్ నెంబర్ తో మాత్రం కాల్ వెళ్లడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అద్భుతమైన సీక్రెట్ ట్రిక్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి.

Call India Free – calling app with wifi or cellular data.

CallIndia app can help you to contact your India friends, to any mobile & landline, even if they have no network access.

Install to got 2000 credits, make call now. invite to got 5000 credits.

No contract, no hidden fees, better than any cheap international call app.

Call India app is VOIP phone call app, support G.729 G.711 etc, it make free international calls from global countries.

【Features】
★ No Phone Bills
– Call India allows you to make international calls to India across the globe, even if the recipient has no Internet connection.

★ Clear & Stable Calling
– Dial away and make high quality phone calls with voice quality that is crystal clear, just like making phone calls from a landline!

★ Unlimited Call Credits
– You have many choices to earn credit, the most simple just need one tap. Earn more credits via completing some funny tasks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *