ఇప్పుడు నీ Smartphone ఎవరి దగ్గరున్న సరే అది మీ ఇష్టం తోని నడుస్తుంది || most useful Android app lock 2019

ఇప్పుడు నీ Smartphone ఎవరి దగ్గరున్న సరే అది మీ ఇష్టం తోని నడుస్తుంది || most useful Android app lock 2019

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ ట్రిక్ ని చూపిస్తా అదేంటంటే మీ మొబైల్ ఇంటి దగ్గర ఉన్న లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఉన్న మీ యొక్క ఇష్టంతోనే నడిచేలా,

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ పేరు చేసి నా మాట ఎలా పనిచేస్తుందంటే మీరు ఒక్కసారి ఈ యాప్ లాక్ ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఈ యాప్ లాక్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏది అప్లికేషన్ను లాక్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అప్లికేషన్ పైన అనే కులం ఇవ్వడం ఉంటుంది దాని కంటే ఆఫ్ చేసి ఆన్ లాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది దాని పక్కనే ఫేక్ ఆప్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు చేసుకున్న తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే మీ మొబైల్ తీసుకుని ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ వాట్సాప్ కావచ్చు ప్లేస్టోర్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఓపెన్ చేసినట్లయితే వాళ్లకు ఆటోమేటిగ్గా ప్రజెంట్ అప్లికేషన్స్ వర్క్ కావట్లేదని చేయడం జరుగుతుంది మీరు మర్చిపోయినా లేదా ఆఫీస్లో మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చినట్లయితే ఈ అప్లికేషన్ మీకు చాలా సూపర్గా పని చేయడం జరుగుతుంది.

— Main Features —
▶ AppLock
Lock the app with a password to protect your privacy. e.g) Messenger, WeChat and any apps

▶ Catch Intruders
If someone access your app then, take a picture and send to your email.

▶ Fingerprint
Supports convenient and powerful lock with fingerprint sensor.(Samsung device or Android Marshmallow)

▶ Fake Lock
You can even hide the fact that lock the app with fake error window.

▶ Notification Lock
Blocks the locked app’s notification message in the top notification bar

▶ Scalable Pattern
Scalable pattern size up to 18×18 than the existing simple 3×3 pattern.

▶ Smart Lock
Lock only specific time or auto-unlock when connected to specific WiFi or Blutooth.

▶ Multiple Password
You can set a different password for each locked app.

▶ Remote Lock
Lock or unlock remotely your device via SMS text.

▶ Home Screen Lock
Lock the whole phone using lock screen of AppLock instead of lock screen of system.

▶ Screen Lock
Prevents the screen turns off when running certain apps.(make use of Internet, E-Book)

— App Features —
▶ The first generation AppLock and verified by tens of millions of people to download the app until now.

▶ The app size is just about 3MB and working fast and lightly.

▶ AppLock provide a variety of features and detailed options than simple feature in other app.

▶ Supports 31 languages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *