అందర్నీ పిచ్చెక్కిస్తున్న App చూస్తే వారెవ్వా అనాల్సిందే || most powerful Android app don’t miss

అందర్నీ పిచ్చెక్కిస్తున్న App చూస్తే వారెవ్వా అనాల్సిందే || most powerful Android app don’t miss

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో మీకు మీరు ఎప్పుడు చూడని best Lock నీ చూపిస్తాను జనరల్గా మీరు ఫేస్ లాక్ పాట్రన్ లాక్ పిన్ లాక్ చేసి ఉంటారు బట్ ఇప్పుడు కూడా మీ యొక్క సిగ్నేచర్ తో లాక్ వేసే దాన్ని చూసారా అయితే చూడండి ఈ పోస్ట్ మీకు అదే చెప్పబోతున్న ఆ లాక్ ని గని గని యూత్ చేసి మీ సిగ్నేచర్ తో కానీ లేదా నచ్చిన నంబర్ ని స్క్రీన్ పైన రాసి మీరు లాగిన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు

దీనికోసం కింద మీకు ఒక downloading కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి gusture లాక్ అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది కింద downloading ఉంటుంది అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఇంకా సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి అక్కడ మీకు ఒక పాస్ వర్డ్ ని జనరేట్ చేసుకోండి ఉంటుంది మీరు మర్చిపోయినట్లు అయితే రికవర్ చేసుకోవడానికి అది ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు స్క్రీన్ పైన రెండు సార్లు 143 143 అండ్ రాయండి తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయండి ఆటోమేటిక్ గ మీ మొబైల్ కి రాక పోవడం లేదా మీ సిగ్నేచర్ చేసినా సరిపోతుంది అది కూడా రెండు సార్లు చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత మీ మొబైల్ లాక్ చేసి అలా చేసినట్లయితే మీరు అక్కడ స్క్రీన్ పైన ఏదైతే అదే విధంగా రాసినట్లయితే మీయొక్క కావడం జరుగుతుంది తప్ప ఇలాంటి లాక్ నీ ఎవరు గెస్ చేయలేరు.

Gesture
Add/change/delete gesture
Invisible/solid/transparent gesture colors
Gesture sensitivity
Single (one touch drawing) and multiple gesture strokes
Set letters, numbers, symbols, signatures, anything as gesture password
Gesture Lock Screen is a unique signature lock screen

Intruder Selfie
Snaps a photo of intruder who entered wrong gestures, PINs or fingerprints
Send intruder alert and photo to your email address
Show intruder notification on unlock
Show date and time on intruder photos
Custom intruder wrong attempts
View/open/change intruder selfie folder
Gesture Lock Screen is a intruder selfie alert lock screen

Fingerprint
Fingerprint unlock is only available on Android device running Marshmallow or higher with a fingerprint sensor.
Scan fingerprint to unlock
Scan fingerprint to change gesture or PIN
Scan fingerprint to turn off locker
Hide/Invisible fingerprint icon
Gesture Lock Screen is a secure fingerprint lock screen

Notifications
Notifications on lock screen are available for Android 4.3 and newer
Show unread messages, missed calls, music player, alarm and more notifications on lock screen
Hide sensitive notification content
Single/double tap notification to draw gesture to unlock and view details
Swipe to remove notification
Custom notification background and text color
Change notification’s size and position
Gesture Lock Screen is a highly customizable notification lock screen

Security+
Enter recovery password to unlock in case you forgot the gesture
4~8-digit recovery passwords
Gesture Lock Screen is a secure keypad lock screen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *