అందర్నీ ఆకట్టుకుంటున్న New Trick మీ మొబైల్ నీ దూరం నుండి టచ్ చేయకుండా Calls లిఫ్ట్ చేయండి

అందర్నీ ఆకట్టుకుంటున్న New Trick మీ మొబైల్ నీ దూరం నుండి టచ్ చేయకుండా Calls లిఫ్ట్ చేయండి

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ ట్రిక్ నుంచి vini అదేమిటంటే మన మొబైల్ టచ్ చేయకుండా కాల్స్ ని ఏవిధంగా లిఫ్ట్ చేయాలి అదేవిధంగా కట్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలనేది ఈ పోస్ట్ మీకు ఇస్తాను ఇది అని చెప్తారు మీరు చదివిన తర్వాత

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన అప్ చేసి వాణి అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది ఇది ఒక వాయిస్ యాక్సెస్ మీరు ఏది చెప్తే అది మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు మీ మొబైల్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన పలికినట్లు అయితే ఆటోమేటిక్గా కాల్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కట్ కట్ అయిపోతుంది అదే జరుగుతుంది అయితే కాల్ చేస్తారో ఆ వ్యక్తికి అన్నమాట దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద డౌన్లోడ్ బటన్ ఉంటుంది దానిపైన యాడ్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఏదైనా పర్మిషన్ అడిగితే వాడిని గ్రాండ్గా లో చేసి మీకు కాల్ ఆన్సర్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి కామెంట్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ పోవాలి అంటే ఏలాంటి కమాండ్ పలకాలి అనేది మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో.

 

Vani allows you to handle your daily incoming calls using voice commands.
📞 Say ‘Hello’ to Accept Calls.
☎️ Say ‘No’ to Decline Calls.
🎙️ Say ‘Speaker’ to Answer the call on Speaker Mode.
🤳 Say ‘SMS’ to send a auto-reply message.

You can also customize your own words.
Like – Hello, Sorry, Good Bye, Shut up, Hola etc.

Answer incoming calls without touching the screen while your hands are busy or driving in your car.

Vani is capable of speaking out the caller name and by voice recognition, you can choose to answer or reject the call.

Choose your favorite theme, live wallpapers or add your own photo.
Grant the permissions required and You are All Set!
So next time, Whenever your phone rings, you just have to say “Yes” to pick up the call right after the ringtone (caller name)

Protect yourself from spam and anonymous phone calls with our caller ID feature.
Caller ID – Call blocker function gives you an option to block unknown or spam callers. You can update the database of spam calls in Call Block List. Never get harassed by spam calls.

NOTE:
● Please be loud and clear while speaking the command.
● Grant all the permissions required to allow the app work normally.
● You can customize the words for Accept , Decline or Speaker in Settings
● Enjoy and have fun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *