అందరి Mobiles లలో కేక పుట్టిస్తున్న జబర్దస్త్ App ఇది మీ Phone లో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు మీ మొబైల్ చూస్తూ ఉండిపోతారు

అందరి Mobiles లలో కేక పుట్టిస్తున్న జబర్దస్త్ App ఇది మీ Phone లో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు మీ మొబైల్ చూస్తూ ఉండిపోతారు

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లో అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ అప్లికేషన్ లో మనకు టు ఫోర్ కే వాల్ పేపర్స్ తో పాటు మంచి మంచి రింగ్టోన్స్ ఫ్రీ గా అవైలబుల్ లో ఉంటాయి మీ మొబైల్ ని ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లుక్ని ఇవ్వడానికి ఈ అప్లికేషన్ మనకు సూపర్ గా పని చేయడం జరుగుతుంది మీరు చేస్తే ఆ రేంజ్ లో మనకు ఫోర్ కే వాల్ పేపర్స్ తో పాటు వీడియోస్ కూడా లభిస్తుంటాయి.

అయితే చూడండి ఈ అప్లికేషన్ పేరు వచ్చేసి జడ్జి కింద డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి జడ్జి అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా పర్మిషన్ అడిగితే వాటిని గ్రాండ్ గా ఆలోచించండి దాని తరువాత అప్లికేషన్లు క్యాటగిరి వైజ్ గా మీకు ఎలాంటి వాల్పేపర్స్ కావాలన్న రింగ్టోన్స్ కావాలి అన్న ఫ్రీగా ఉంటే మీకు నచ్చిన వాల్పేపర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు దీంతో పాటు మనకు వాల్పేపర్ కూడా ఈ అప్లికేషన్లో ఫ్రీ గా ఉంటాయి మీకు నచ్చిన దానిపైన టైప్ చేసి కింద వాల్పేపర్ రింగ్టోన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్ కి ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి.

Wallpapers
• No need to look for more wallpaper apps. An endless selection of free backgrounds supporting the most common screen sizes.
• Supports full HD wallpaper and 4K wallpaper to use as backgrounds.
• Fancy a black phone wallpaper, or maybe a girly wallpaper? You’ve got it!
• Option to apply lock screen wallpapers, home screen wallpapers, or both at the same time.
• Option to auto select a new background that rotates at selected intervals.
• Customize your background with cool filters and stickers.

Live Wallpapers
• Imagine having cool video effects as background on your home screen. You’ve got it!
• Our live wallpapers don’t drain your battery – only plays once when turning on your home screen.
• No need to install additional new live wallpapers – it’s embedded in the app.
• Extensive catalog of quality live wallpapers for all tastes.

Ringtones
No need to look for more ringtone apps. An endless selection of free ringtones including music, effects and funny tones. Probably the largest selection of free ringtones in the world.
• Option to set individual contact ringtones, alarm sounds and default ringtone. Apply a cool ringtone for your mum or sister.

Alarm & Notification sounds
• Massive selection of notification sounds, alert tones and funny tones.
• Option to set an alert and alarm sound.

Stickers
• Add stickers to a wallpaper and create your own personal background.
• Set as wallpaper or share in messaging app and social media.
• Turn a wallpaper into a cool meme!

Favorite and Save
• Add a sound or wall paper to favorites without downloading.
• Access your ringtones and backgrounds across all your devices with one simple login.
• Receive notifications on limited edition holiday wallpapers and ringtones for occasions and holidays like Valentines Day, Fathers day, Mothers Day, New Years, Halloween and Christmas plus cool customizations for birthdays, anniversaries, graduations, and more.

App permission notice
• Contacts: Optional if you want to set individual ringtones to contacts in your address book.
• Photos/Media/Files: Needed to allow you to save and use a custom wallpaper, ringtone or notification sound.
• Storage: Needed to display or use the currently set background, ringtone or notification sound.
• System settings: Optional if you want to apply a ringtone as the default phone ringtone.
• Location: Optional if you want personalized recommendations based on your location.