మీ Mobile లో దాగి ఉన్న 2 powerful Tricks 99% మందికి తెలియనివి చూస్తే షాక్ కాదు నిద్రా పట్టదు

మీ Mobile లో దాగి ఉన్న 2 powerful Tricks 99% మందికి తెలియనివి చూస్తే షాక్ కాదు నిద్రా పట్టదు

ఫ్రెండ్స్ ఇవి పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ హిడెన్ 2 ట్రిక్స్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ ట్రిక్స్ యూత్ చేశారనుకోండి నిజంగా షాక్ అవుతారు అది ఎలా అంటే మనం ఏకంగా సౌండ్ నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు చూసుకున్నట్లయితే అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రత్యేక కాసిని చాలా ఈజీగా బ్లాక్ చేంజ్ అంటే జనరల్ గా ట్రూకాలర్ లాంటి అప్లికేషన్లలో లేదా మన మొబైల్ లో బ్లాక్ చేసినట్లయితే అది మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వర్క్ చేయడం జరిగింది గురించి తీసుకురావడం జరిగింది,

1.అయితే చూడండి ఫస్ట్ వన్ ట్రీట్ మీకు న్యూస్ కావాలనుకుంటే కింద మీకు డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ప్రింట్ చేసి సౌండ్ క్యాలిక్యులేటర్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జనరల్ గా ఏరియాలో మనం వినాల్సిన సౌండ్ 60నుంచి 90 డెసిబల్స్ మాత్రమే కాబట్టి సింపుల్ గా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేసినట్లయితే అక్కడ మీ సరౌండింగ్ బట్టి అక్కడ ఎంత సౌండ్ ఉంటుందో ఆటోమేటిగ్గా అప్లికేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సౌండ్ ఈజీగా చేయొచ్చు,

See 6-7th images. I calibrated major android devices with an actual sound meter (dBA). You can trust the result in routine-noise levels (40-70dB). Please use it as an auxiliary tool.

* Main features:
– Upside down mode
– Level notification
– Line-chart duration
– Material design

* Pro version added features:
– No ads
– Vibrometer
– Statistic menu (line chart)
– CSV file exporting

2.సెకండ్ మంత్రికి చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ గా మనము ఏదైనా కాల్స్ ని బ్లాక్ చేయాలి అనుకుంటే అది మనం వేరే కాల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత బ్లాక్ చేసిన ఆటోమేటిక్గా అతనికి బిజి టోన్ రావడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా కింద ఒక డౌన్లోడ్ చేసి కాల్ బ్లాక్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసి చేసి దాంట్లో మీరు ఏదైతే నెంబర్ ని ఆడ్ చేసారు ఆ నెంబర్ కి సంబంధించిన కాల్ మాత్రమే బ్లాక్ అయితే వాళ్లు ఎలాంటి మెసేజ్ చేసినా మీకు ఆటోమేటిక్గా రావడం జరుగుతుంది అన్న మాట,

Call Blocker” helps you avoid annoying calls. Forget about unwanted people, telemarketers and robocalls. Nobody will be able to disturb you when you don’t want to talk.

Many Android phones provide call blocking capabilities. Why is “Call Blocker” better? It has several core features that together provide strong protection against annoying calls.

BLACKLIST:
You can add any unwanted numbers to the “Blacklist” from the calls log, contacts list or input the number manually. Also, by using “Begins with” option, you can block a range of numbers with certain first digits.

BLOCKING:
Using the options of this tab, you can block calls from private, unknown or all numbers. Also, you can turn on/off blocking with one simple tap.

WHITELIST:
If you don’t want to block calls from a certain number, adding it to the “Whitelist” is sufficient. Callers from this list will never be rejected by the blocker.

LOG:
“Call Blocker” saves all blocked calls in the “Log”, where you can always see who has been blocked.

Moreover, the app contains features such as notifications about blocking and a status bar icon, both of which can be turned off in the app settings.

You can obviously use your phone’s built-in capabilities or even ignore such problem. However, if you are really tired of annoying calls, just try this blocker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *