మీ లవర్ ఎవరితో మాట్లాడుతుందో ఏ నెంబర్ తో మాట్లాడుతుందో ఎలాంటి మెసేజ్ చాట్ చేస్తుందో మొత్తం కాల్ రికార్డింగ్ తో సహా మీ మొబైల్ లో చూడండి

మీ లవర్ ఎవరితో మాట్లాడుతుందో ఏ నెంబర్ తో మాట్లాడుతుందో ఎలాంటి మెసేజ్ చాట్ చేస్తుందో మొత్తం కాల్ రికార్డింగ్ తో సహా మీ మొబైల్ లో చూడండి

ఫ్రెండ్స్ ఇ పోస్ట్ లో మీకు అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ ని పరిచయం చేస్తాను ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మీ పిల్లలు కానీ లేదా మీ లవర్ కానీ ఎవరితో ఏం చాటింగ్ చేస్తుంది ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతుంది కాల్ రికార్డింగ్ తో సహా మొత్తం మనం మన మొబైల్ లో తెలుసుకోవచ్చు,

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు డౌన్లోడ్ బటన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి బ్యాకప్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకో వాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ చేసి మీరు అనుకున్న మొబైల్ నుంచి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు అదెలా అంటే అప్లికేషన్ని మీకు ఎవరి డీటెయిల్స్ అయితే కావాలో అదే మొబైల్ లో వేయవలసి ఉంటుంది వేసిన తర్వాత మీకు అక్కడ గూగుల్ డ్రైవ్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళ మెయిల్ బదులు మిమ్మల్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తీసుకుంటూ మీకు ప్రతి రోజు 12 గంటలకు ముందే ఆటోమేటిక్గా వాళ్లకు సంబంధించిన మొత్తం యాక్టివిటీస్ నీ పంపిస్తుంది మెయిల్ కి.

Features:
– Backup apps to SD card
– Backup Google Play download link for installed apps
– Backup & restore app’s data(need root)
– Batch restore apps from SD card (need root)
– One tap to share APK files
– Backup Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to SD card
– Restore Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars from SD card
– Can select SMS conversations to backup


– Schedule automatic backups
– Auto-upload scheduled backup files to your Google Drive or Gmail
– Can download backup files from Google Drive
– User can change backup folder path in Settings
– Can backup Contact’s group and picture properties

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *